Ik verzamel zelf aandelen die betrekking hebben op Nijmegen en omgeving. Indien u daar iets van heeft, ben ik bijzonder geïnteresseerd in uw reactie. email:

Diashow: www.noviomagus.nl/Gastredactie/Aandelen/AandelenCat.html of klik op de Bedrijfsnaam

Onderstaande aandelen heb ik reeds. Hereunder you can see my collection of stocks and bonds from the city of Nijmegen:

 1. C. Alewijnse & Co. NV, Nijmegen 30 april 1959, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN. Momenteel gevestigd als Alewijnse Holding BV op de Energieweg 46, 6541 CX  Nijmegen.
 2. Metaalwarenfabriek ALJA NV, gevestigd te Nijmegen. Aandeel groot f 500 op naam. (een op naam van J. v.d. Pijll, Joh.Vijghstraat 47, Nijmegen; een op naam van J.A.C. Luijten, Rijksstraatweg 4, Ubbergen en een blankette. 30 oktober 1956 en overgeschreven op naam van emailleerfabriek Neerlandia te Gaanderen op 7 oktober 1957.
 3. NV Automatic Screw Works, (ASW) Nijmegen 12 januari 1938. Recepis in te wisselen tegen een gewoon aandeel van f 125,-, SPECIMEN
 4. NV Automatic Screw Works, Nijmegen 5 januari 1944. Recepis in te wisselen tegen een gewoon aandeel van f 125,-. SPECIMEN
 5. RK Parochie H. Antonius van Padua  , Nijmegen 1929, Obligatie f  100,00  nr.  827B
 6. Parochiaal Armbestuur Nijmegen, 1943 Obligatie f  1000,00  nr.  137
 7. Parochiaal Armbestuur Nijmegen, 1943 obligatie f 500 nr. 325a.
 8. Batava Margarine Works Ltd.  aandeel groot f 500, Nijmegen 10 juni 1910
 9. NV Batava Margarine Fabrieken, gevestigd te Nijmegen. Aandeel groot f 500. 15 januari 1960. nr. 541. Inschrijfnr. Kvk: 10000635. Gevestigd: Oranjesingel 63. Activiteiten beeindigd in 1975 wegens Insolventie. Opgeheven 21-12 1979.
 10. Steenfabriek BATO'S ERF N.V., Nijmegen 1 april 1930. Bewijs van aandeel groot duizend gulden. zonder nummer  blankette. Lees meer...
 11. Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen. 1947 3,5% obligatie f 100 Specimen
 12. Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen. 1947 3,5% obligatie f 500 Specimen
 13. Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen. 1947 3,5% obligatie f 1000 no. 123 Specimen
 14. Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat  Nijmegen 1957 6% obligatie f 500,00  nr. 319A
 15. Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij, gevestigd te Elst (Overbetuwe). Oprichtersbewijs nr. 025 (60 uitgegeven). Februari 1907. Naam in 1941 gewijzigd in Betuwsche Tram-Maatschappij NV te Doetinchem.
 16. Stichting RK St. Canisius-Ziekenhuis te Nijmegen, 1943, 3,5% obligatie f 1000 nr. 833
 17. Stichting RK Sint Canisius Ziekenhuis  Nijmegen 1957 6% obligatie f 500,00  nr. 2860A
 18. Stichting RK Sint Canisius Ziekenhuis  Nijmegen 1957 6% obligatie f 1000,00 nr. 390
 19. Eigen gebouw der christelijken besturenbond Nijmegen Aandeel groot vijf gulden nr.1-281
 20. Steenfabriek de van Brienenswaard  Ooij 1923 Aandeel f 1000,00 nr. 286
 21. Congregatie der priesters van het H. Hart Hees-Nijmegen 1931 4,5% obligatie f 1000 proefdruk
 22. Congregatie der priesters van het H.Hart  Hees-Nijmegen  1931 4,5% obligatie   f 500 proefdruk
 23. Congregatie der Priesters van het H.Hart  Hees-Nijmegen 1931 4,5% obligatie f  100  proefdruk
 24. Cacao en Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen, aandeel groot f 1000, 1921. Specimen.
 25. Cacao en Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen, obligatie B groot f 1000, 1921. Specimen.Van Dungen was gevestigd op de Groenestraat. Bekende produkten waren de Mekka en de Rumbonen. Noviomagus
 26. NV Maatschappij tot exploitatie van het landgoed Duckenburg te Nijmegen. Aandeel groot f 1000 11 mei 1905. Specimen
 27. Electriciteits-Maatschappij "Ubbergen"  Ubbergen 1898 Aandeel  f  500,00 nr. 11B
 28. ESTEL NV, obligatie aan toonder groot f 1000, Nijmegen 4 september 1975, specimen F-stuk.
 29. ESTEL NV, obligatie aan toonder groot f 1000, Nijmegen 4 september 1975, specimen.
 30. Naamlooze vennootschap tot exploitatie van de Breigoederenfabriek ADVA v.h. Ch.Troost te Nijmegen. Anndeel no. 31 groot f 100 aan toonder. 13 januari 1936.
 31. Gelderland - Tielens Papierfabrieken NV, Nijmegen 4 juni 1963, scrip f 12,50. SPECIMEN
 32. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 1 gewoon aandeel groot f 20 aan toonder. Rotterdam 13 mei 1968. blankette uit de fondsenadministratie.
 33. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 5 gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder. Rotterdam 13 mei 1968. blankette uit de fondsenadministratie.
 34. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 50 gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder. Rotterdam 13 mei 1968. blankette uit de fondsenadministratie.
 35. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 1 niet-royeerbaar certificaat aan toonder, groot twintig gulden van gewone aandelen. Nijmegen 13 mei 1968. nulnummer uit de fondsenadministratie.
 36. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 5 niet-royeerbare certificaten aan toonder, elk groot twintig gulden van gewone aandelen. Nijmegen 13 mei 1968. nulnummer uit de fondsenadministratie.
 37. Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen. Mantel van bewijs van 50 niet-royeerbare certificaten aan toonder, elk groot twintig gulden van gewone aandelen. Nijmegen 13 mei 1968. nulnummer uit de fondsenadministratie.
 38. Geldersche Stoomboot Maatschappij  Nijmegen 1855 Aandeel  f  500,00  nr. 33D
 39. Geldersche Stoomboot Maatschappij Nijmegen1886 Aandeel f 200,00
 40. Arbeidersbouwvereeniging De Gezonde Woning Nijmegen 1931 Aandeel f 25,00 nr. 1091
 41. Hotel Groot Berg en Dal  Beek 1914  Aandeel f 1000,00 nr 48 . Op deze plek staat nu de serviceflat Groot Berg en Dal.
 42. Gruno en Adek rijwielfabrieken Nijmegen 1951 Aandeel f  500,00 nr. 225 . Was gevestigd aan de Graafseweg 250 (bij de kruising met de Groenestraat) waar nu de AVIS autoverhuur is gevestigd.
 43. NV Handel- en Exploitatie Maatschappij DIDO, Nijmegen 18 juni 1951, Bewijs van aandeel groot f 1000, Specimen zonder nummer.
 44. Heitkönig's confectiemagazijnen  Nijmegen 1925 Aandeel f 1000,00 nr. 37
 45. Eerste Hollandsche ijzererts-maatschappij Nijmegen1909 5% Obligatie f 1000,00 nr. 49
 46. Homburg Holding NV. Royeerbaar Certificaat aan toonder van een gewoon aandeel op naam groot een gulden. Cuyk, 15 september 1989. No. FA00039
 47. Homburg Holding NV. Royeerbaar Certificaat aan toonder van een gewoon aandeel op naam groot tien gulden. Cuyk, 30 november 1987. No. FA00000 blankette Specimen.
 48. Homburg Holding NV. Royeerbaar certificaat aan toonder van 1000 gewone aandelen op naam elk groot tien gulden. Cuyk, 30 november 1987. Blankette specimen nr. FD00000
 49. Hulpbank te Nijmegen  Nijmegen 1863 Aandeel f 50,00 nr. 92
 50. Internationale kapok-maatschappij  Nijmegen 1916 Aandeel f 500,00 nr. 357 (lees het artikel)
 51. Internationale Kapok Maatschappij Nijmegen - Amsterdam december 1919, Recepis in te wisselen tegen een aandeel van f 500,-, SPECIMEN
 52. Internationale Kapok Maatschappij Nijmegen. Aandeel no. 1803 groot vijfhonderd gulden, 20 mei 1920.
 53. Internationale Kapok Maatschappij Nijmegen. Recepis nr. 293 voor een 8 pCt Cumulatief Preferent Winstdeelend Aandeel groot f 500. Nijmegen/Amsterdam october 1920.
 54. Nederlandsche maatschappij tot het inrichten van ketelhuizen, gevestigd te Nijmegen. Aandeel aan toonder nr. 69 groot f 500. 2 januari 1918.
 55. Internationale Machinebouw- en Handelmij nr. 502, gevestigd te Nijmegen, op naam van Henri Guillaume Jacques Loopuyt, Torenstraat 53, Roosendaal (NB), aandeel groot f 500 (volgestort), uitgegeven 7 september 1960.
 56. Landbouwmaatschappij Holland te Nijmegen. Gewoon aandeel f 1000. uitgegeven 1921.
 57. Landbouwmaatschappij Holland te Nijmegen. Bewijs van Onderaandeel f 500. uitgegeven 1921. nr. 989A
 58. Landbouwmaatschappij Holland te Nijmegen Amsterdam 1920 Preferent Aandeel f 1000,00 nr.  310
 59. Landbouwmaatschappij Soekowono, Nijmegen 15 september 1898, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 60. Landbouwmaatschappij Soekowono, Amsterdam 1 januari 1920, Aandeel f 1000,- nr. 544
 61. Landbouwmaatschappij Soekowono, Amsterdam 1 augustus 1952, aandeel f 250,- nr. 002.
 62. Landbouwmaatschappij Soekowono, Amsterdam 1 mei 1954, aandeel f 1000,- nr. 1000
 63. Landbouwmaatschappij Soekowono, Amsterdam 1 mei 1954, aandeel f 250,- nr. 1329
 64. De Maas- en Waalsche Bank, Kneppers & Cie. Nijmegen 1 mei 1913, aandeel groot f 1000 nr. 564
 65. Maatschappij hotel Keizer Karel Nijmegen 1893 Aandeel f 1000,00 nr. 141
 66. Lentse Lawn Tennis Vereniging, gevestigd te Lent, gemeente Elst (Gld.). 4% obligatie serie A groot f 100. 1 december 1981 Specimen
 67. Lentse Lawn Tennis Vereniging, gevestigd te Lent, gemeente Elst (Gld.). 4% obligatie serie B groot f 100. 1 december 1981 Specimen
 68. Nijmeegsch Speelgoederenmagazijn voorheen J.P.C. van Manen & Co. Bewijs van aandeel groot f 500 nr. 18. 8 oktober 1921. Telefoonboek 1915: J.P.C. van Manen & Co, sport-, luxe- en foto artikelen. Molenstraat 3. Autoregister: 15/9/1905: in bezit van een automobiel (misschien een Benz).
 69. Meubelfabriek Delta, bewijs van aandeel groot f 1000,=. Nijmegen, september 1918. Blankette (specimen).
 70. L.A. Moll's Automobielen- en Technisch-Industrieele Maatschappij, gevestigd te Nijmegen. Gewoon aandeel groot f 1000. Blankette zonder nummer. Gevestigd aan de St. Annastraat van 1919 tot 1957. In 1956 heeft dhr. L.A. Portocarrero te groesbeek de prioriteits-aandelen overgenomen. Moll was de importeur van de bekende Dion-Bouton automobielen. Later was op dit adres gevestigd het garagebedrijf Van den Bosch en Janssen.Opel-dealer voor Nijmegen. Nu staat er een appartementencomplex en een benzinepomp.
 71. L.A. Moll's Automobielen- en Technisch-Industrieele Maatschappij, gevestigd te Nijmegen. Prioriteits-aandeel groot f 1000. Blankette zonder nummer.
 72. Tricotfabriek v/h W.J. Muller & Co., gevestigd te Nijmegen. Obligatie groot duizend gulden d.d. 2 januari 1920. zonder nummer  blankette
 73. Natuur mest-maatschappij Nijmegen1914 Aandeel f 1000,00 nr.  7
 74. Nationaal grondbezit Den Haag 1912 Schuldbekentenis 1/122 aandeel nr. 119
 75. Nederlandsche Groenten- en Vruchtendrogerij, Nijmegen october 1916, bewijs van aandeel groot f 1000, Specimen zonder nummer.
 76. Nederlandsche Groenten- en Vruchtendrogerij, Nijmegen october 1916, Oprichters-bewijs, Specimen zonder nummer.
 77. NIJKO (Nederl ijs- en koelapparatenindustrie)  Beek bij Nijmegen 1937 Aandeel B f 500,00 nr.   30
 78. NV Nederlandsche Zeemleder- en Sponsenindustrie "NEZEEMI" oprichtersbewijs nr. 24 zonder nominale waarde.29 april 1939.
 79. NV Kunstzijdespinnerij NYMA, Nijmegen 1 mei 1929, Gewoon aandeel aan toonder groot f 1000 nr. 2081.
 80. NV Kunstzijdespinnerij NYMA, Nijmegen ongedateerd (1942), Certificaat aan toonder f100,-, ongenummerd SPECIMEN.
 81. NYMA NV, Nijmegen 1 mei 1974, certificaat van een gewoon aandeel op naam groot f 50, Specimen nr. 00000
 82. NYMA NV, Nijmegen 1 mei 1974, certificaat van 10 gewone aandelen op naam elk groot f 50, Specimen nr. 00000
 83. Gemeente Nijmegen, brief d.d. 1 december 1880 aan de Heeren Scheurleer en Zonen te 's Gravenhage ter bevestiging van hun inschrijving voor de geldleening groot f 170.000 Informatie over Scheurleer
 84. Gemeente Nijmegen. Obligatieleening groot f 3.555.000, rentende 5 pCt. Groot f 1000,00. Nijmegen, 1 april 1931. Specimen.
 85. Naamlooze vennootschap Nijmeegsche Broodfabriek, aandeel no. 62 groot f 100, 21 mei 1883.
 86. Onderling Risico Transport, gevestigd te Nijmegen. Bewijs van aandeel groot f 250 waarop is gestort veertig procent, uitgegeven op naam. Specimen uit het archief van de Bussy. 26 september 1919
 87. Schoenfabriek De Ooievaar, Obligatie groot f 250 in de 6 pCt. obligatieleening groot f 25,000.-. 15 augustus 1923. Specimen
 88. Schoenfabriek De Ooievaar, Obligatie groot f 500 in de 6 pCt. obligatieleening groot f 25,000.-. 15 augustus 1923. Specimen
 89. Schoenfabriek De Ooievaar, Obligatie groot f 1000 in de 6 pCt. obligatieleening groot f 25,000.-. 15 augustus 1923. Specimen
 90. Papierfabriek Padalarang, aandeel f 1000,= nr. 879. uitgegeven: Nijmegen 18-7 1937. Gevestigd: Padalarang, Preanger-Regentschappen.
 91. PHAËTON Electriciteits Maatschappij  Nijmegen 1896 Aandeel A  f 1000,00 nr.  106. Dit was een grote gloeilampenfabriek, met fabrieken in 3 landen en honderden werknemers. Hoofdkantoor was aan het Mariaplein te Nijmegen gevestigd. De gebroeders Philips hebben in deze fabriek het vak van gloeilampen maken geleerd. Na faillisement is een onderdeel doorgestart en is nu bekend als Alewijnse Electrotechniek.
 92. De proef- en schooltuin Nijmegen  Nijmegen 1919 Obligatie f 250,00 nr. 48
 93. Rijwielonderdeelenfabriek ROBUR, gevestigd te Nijmegen. Bewijs van Aandeel no. 2 groot duizend gulden. Opgericht 18 juni 1930
 94. R.K. Kerkbestuur van den H. Antonius, abt te Neerbosch, obligatie aan toonder groot f 500, 3,5% 'sjaars, geldleening groot f 51.000 ten behoeve van den bouw eener bijkerk te Hees. Nijmegen, 1 maart 1899.
 95. Maatschappij tot exploitatie der SANOGRES gashaarden en huishoudelijke artikelen Nijmegen 1913 Aandeel f 250,00 nr. 187
 96. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 3 juli 1944, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN. Momenteel gevestigd als Smit Transformatoren BV, Groenestraat 336, 6531 JC  Nijmegen.
 97. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 1 mei 1947, aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 98. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 3 mei 1948, aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 99. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 31 januari 1951, aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 100. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 31 januari 1951, Recepis goed voor een gewoon aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 101. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 1 december 1952, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 102. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 3 maart 1954, aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 103. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 3 maart 1954, Recepis voor een aandeel groot f 1000. Specimen
 104. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 16 januari 1956, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 105. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 8 november 1960, recepis voor een aandeel groot f 1000. Specimen, facsimile ondertekening door commissaris Arius Rutgers van der Loeff.
 106. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 7 februari 1962, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 107. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 10 juli 1962, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 108. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 19 september 1962, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 109. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 9 januari 1964, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 110. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 9 januari 1964, Obligatie f 1000,- nr. 4128 (zelfde als vorige, doch dit is een gelopen stuk).
 111. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 15 december 1965, Obligatie f 1000,-, SPECIMEN
 112. Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV, Nijmegen 2 mei 1966, Aandeel f 1000,-, SPECIMEN
 113. Gymnastiek en Schermvereeniging "Sparta" Bewijs van Aandeel groot één gulden. Nijmegen, 21 januari 1900. no. 37. Opgericht 7 januari 1898, goedgekeurd 8 juli 1898, op naam van A.W. Jansz die tevens als penningmeester ondertekent.  Het kapitaal bedroeg 70 gulden. Nog steeds bestaand onder de naam Gymnastiek- en Turnvereniging Sparta www.spartanijmegen.nl. Is deze heer A.W. Jansz dezelfde persoon die het hoofdgebouw van de electrische tentoonstelling in 1910 ontwierp?
 114. Steenfabrieken Bemmel NV, gevestigd te bemmel, bewijs van aandeel serie A groot f 1000. no. 00000 Specimen
 115. Steenfabrieken Bemmel NV, gevestigd te bemmel, bewijs van aandeel serie C groot f 1000. no. 00000 Specimen
 116. NV Steenfabrieken voorheen Terwindt & Arntz gevestigd te Nijmegen. Bewijs van een gewoon aandelen groot f 20 aan toonder. No. 0, specimen
 117. NV Steenfabrieken voorheen Terwindt & Arntz gevestigd te Nijmegen. Bewijs van vijf gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder. No. 0, specimen
 118. NV Steenfabrieken voorheen Terwindt & Arntz gevestigd te Nijmegen. Bewijs van vijftig gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder. No. 0, specimen
 119. Stoombootdienst onderneeming Jan van der Heijden Nijmegen 1853 Aandeel f 500,00 nr.  54B
 120. De Nijmeegsche stoomboot-reederij Nijmegen 1903 Aandeel f 300,00 nr. 2
 121. Stoomtramweg Tilburg - Waalwijk Nijmegen 1893 Aandeel f 1000,00 nr. 34
 122. Stoomtramweg Tilburg - Waalwijk Nijmegen 1896  Schuldbekentenis f 1000,00 nr. 34
 123. Stoomtramweg Tilburg - Waalwijk Nijmegen 1894 Schuldbekentenis f 1000,00 nr.  35
 124. Stoomtram Maas en Waal Nijmegen 1901 Aandeel A f 500,00 nr. 159
 125. Stoomtram Maas en Waal Nijmegen 1901 half aandeel A f 250 nr. 212b
 126. Stoomtram Maas en Waal Nijmegen 1901 Aandeel B f 500,00 nr. 75
 127. Stoomtram Maas en Waal Nijmegen 1901 Schuldbekentenis f 500,00 nr.75
 128. Stijfselfabriek voorheen Stam &Co. Bewijs van aandeel groot f 1000. 25 april 1912. Specimen uit het archief van de Bussy. Lees het verhaal over Stijfselfabriek Stam.
 129. Swarfega Chemische Industrie NV, Dreumel  23 augustus 1966, Aandeel f 100,-, SPECIMEN
 130. Swarfega Chemische Industrie NV, Dreumel 23 augustus 1966, 6% preferent aandeel f 100,-, SPECIMEN
 131. NV Aannemersbedrijf voorheen G. Tiemstra & Zn, bewijs van aandeel nr. 483 groot eenduizend gulden. blankette 13 maart 1958.
 132. Centrale Commissie tot tramaanleg Betuwe Arnhem  Nijmegen Elst 1912 Renteloos Aandeel f 5,00 nr. 762
 133. Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen   Nijmegen 1919 Aandeel f 100,00 nr. 136
 134. Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen   Nijmegen 1939 Aandeel f 250,00 nr.  287
 135. Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen   Nijmegen 1947 Aandeel f 500,00 nr.  382
 136. Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen   Nijmegen 1919 Aandeel f 1.000,00 nr.  424
 137. NV SPLENDOR gloeilampenfabrieken Nijmegen 1963 10 Aandelen f 10.000,00   blankette. Later overgenomen door Philips. Was gevestigd aan de St. Annastraat.
 138. H.C.A. Thieme, Nijmegen 1 augustus 1891, aandeel no. 146 groot duizend gulden op naam van den heer F.C.D. Thieme te Nijmegen.
 139. Machinefabriek en scheepswerf de Waal  Nijmegen 1920 Aandeel 2e serie f 1000,00 nr. 568