London certificaat

Zeer zeldzaam originele obligatie uit 1801 in de Nederlandse taal voor de Nederlandse markt. London. Lakzegel. Condie Zeer Fraai (vouwen, minimaal scheurtje, ezelsoortjes. Prachtig document! Prijs € VERKOCHT

london certificaat albertije bennink

Kijk hier naar de detailfoto

London certificaat.
Ik ondergeschreeven Pieter Hendrik Hoogenbergh, openbaar notaris by wettige authoriteyt geadmitteert & geswooren in London resideerende certificeere en verclare by deese, dat ik ten versoeke vande heeren Kops & Coufsmakers kooplieden alhier my heeden hebbe vervoegt ter comptoire van de Bank van Engeland alhier ter steede alwaar aan my door een boeckhouder is vertoont een grootboeck der transporten & reeckeningen van actien in het geconsolideerde capitaal van drie percent bank annuiteiten gemerkt K waer ik op no. 25460 hebbe gevonden, gezien en geleesen de rekening van vrouwe Anna Maria Koekebakker Wed. van den heer Hendrik Joannes Koekebakker te Dordrecht Haarlem waarbij by haar We op defselfse eygen naam gecrediteert staat voor een somma van een duyzend ponden actien in het voorschreeve geconsolideerde capitaal van drie per cent bank annuiteyten.
Alle het welke voorschreeve staat verclare ik notaris alsoo selfs gesien & bevonden te hebben. Aldus gedaan in London den 28e augustus anno achtien honderd & een.
In testimonium Veritas. Pieter Hendrik Hoogenbergh Not. Pub: 1801

 

Kijk ook bij het London-Certificaat 1801

Kijk ook bij de Consignatiepenningen veenderij Loosdrecht 1853

Kijk ook bij J.H. Marlof boekverkooper op het Rokkin 1796

Kijk ook bij de Surinaamse Plantage lening 1771 Cornelis Hartsinck, Jan van Ryneveld en Soonen