Hertogdom 1339 - 1581

Let op! Deze website gaat verhuizen naar http://www.nlcoin.com en de inhoud van deze pagina's is verouderd.

Reinoud II als hertog (1339 - 1343) : Heeft te Roermond en Vollenhoven gemunt.
Eleonora voogdes (1343 - 1344) : weduwe van Reinoud II en voogdes van reinoud III. Heeft (ondermeer) te Roermond gemunt.
Reinoud III (1343 - 1371) : Heeft te Emmerik, Roermond en Zaltbommel gemunt, later ook te Maasbommel.
Eduard als jonkheer (1350 - 1361) : In opstand tegen zijn broer Reinoud III. Heeft te Venlo en Roermond gemunt.

Eduard als hertog (1361 - 1371)
Dubbele groot, botdrager z.j. ca. 1368. - Ø32mm
 
Reinoud III hersteld 1371. Zijn weduwe was de kinderloze Maria van Brabant.
Mechteld van Blois 1371 - 1379. Halfzus van Reinoud III. Kinderloos. Heeft te Huissen (voor het hertogdom Kleef) en Zaltbommel (voor het hertogdom Gelre) gemunt.
Maria van Gelderland 1361 - 1399. Zuster van Mechteld. Getrouwd met Willem II van Gulik. Geen munten van bekend.
Maria van Brabant 1372 - 1399. Weduwe van Reinoud III. Muntte in het kasteel van Oijen.
Willem, hertog van Gulik 1372 - 1377. Voogd van Willem hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Muntte te Venlo.

Willem I 1377 - 1393 vóór de opvolging in Gulik
Op titel van hertog van Gelre en graaf van Zutphen.
Arnhemse of Rijnse goudgulden z.j. (1377 - 1402). - Ø23mm
 
Dubbele groot botdrager z.j. (1377 - 1381) - Ø31mm
 
vdch6-3.jpg (55182 bytes)
1/8 botdrager z.j. (1377 ?) - Ø15mm
 
vdch6-4.jpg (40884 bytes)
Groot, "Fleurke" z.j. (ca. 1379 - ca. 1390) - Ø27mm
 
Groot - Ø27mm
 
Halve Groot - Ø21mm
 
Herengroot, (halve groot ?) z.j. (Ca. 1390 - 1395) - Ø21mm
 
vdch7-9.jpg (38337 bytes)
Willem I 1393 - 1402) Na de opvolging in Gulik
Nu ook op titel van hertog van Gulik. Na de erfopvolging in Gulik heeft Willem I niet meer te Nijmegen gemunt.
 
 
 
 

Reinoud IV (1402 - 1423)
1402 - 1403 Nijmegen
1403 - 1423 Arnhem
Gouden gulden - Ø21mm
 
½ Meeuw of 2 groot z.j. Nijmegen. Ø 26 mm.
 
vdch9-9.jpg (43229 bytes)
¼ Meeuw of groot z.j. Nijmegen. - Ø21mm
 
Arnoud van Egmond (1423 - 1472)
1423 - 1440 Arnhem
1440 - 1441 Nijmegen
1441 - 1472 Arnhem
Roest deelt op basis van de beeltenis in twee categoriën in verder geen fundering:
munten geslagen tot 1436. Weinig invloed van de steden. vdCh IX.1 en 2, X.3,4,5,6,12,13,14,15 XI.18,19,20,21,22 XXIX.7,8,9 en XXX.7.
Zelfs geheel zonder letters: vdCh 1,2,18,20,21,22 XXIX.8 en XXX.7. Dit is weer strijdig met het omschrift en andere informatie bij nrs. 10.6, 9.1, 9.2 en 11.19
Goudgulden. z.j. (1441) (Nijmegen).  - Ø23mm
 
Groot z.j. (1441) Nijmegen.  - Ø28mm
 
¼ groot z.j. Nijmegen. - Øonbekend
 
arnoud.jpg (32811 bytes)
1450 - 14?? Nijmegen
Recent (2004) archiefonderzoek leert dat de dubbele, hele en halve rijdergoudguldens (1450) te Nijmegen zijn geslagen. Dat kan betekenen dat ook de woechey te Nijmegen is geslagen. Dubbele guldens zijn onbekend.
Rijdergoudgulden - Ø25mm
 
Halve Rijdergoudgulden - Ø21mm
 
Woechey of dubbele groot - Ø31mm
 
Karel de Stoute (1473 - 1477)
Karel maakte zich in 1473 meester van de stad en vestigde er de hertogelijke munt. De munt was echter alleen tijdens het begin van zijn bestuur werkzaam, van 25 december 1474 tot 3 februari 1476. Daarna verhuisde de munt naar Arnhem. Volgens GH zijn alle onderstaande munten te Nijmegen gemunt.
Stempelsnijder: Peter Venboit 1474-1476.
Daarnaast waren er andere muntateliers werkzaam. Waarschijnlijk: Nijmegen (la croix patteé), Roermond (lelie), Arnhem (Gelders kruis) en Zutphen (klimmende leeuw)
Bourgondische Goudgulden z.j.  - Ø24mm
 
delm610.jpg (58172 bytes)
Dubbel vuurijzer 1474, 1475 - Ø26mm
 
Dubbele groot, briquet, vuurijzer 1474, 1475 - Ø29mm
 
ks1474.jpg (41870 bytes)
½ vuurijzer 1474-1477.  - Ø23mm
 
Karel van Egmond (1477 - 1480) minderjarig onder voogdij van Catharina van Gelre.
Muntmeester Derick van Brakell
St. Jans Goudgulden z.j. Nijmegen of Zutphen. (Jonkvrouw Katreyne gulden)
 - Ø23mm
 
karel1.jpg (30532 bytes)
Dubbele stuiver of jager 1478. Ag - Ø28,4 mm
 
Stuiver 1479 - Ø26mm
 

Maria van Bourgondië (1477 - 1482). Weduwe van Reinoud III.
Muntslag te Arnhem of Nijmegen in 1480 - 1482. De munt ging onregelmatig heen en weer vanwege de strijd tussen Karel van Egmond en Maria van Bourgondië.
Arnhem: 22.3.1481 - 15.1.1482
Nijmegen: 15.1.1482 - 12.11.1482
Oplagecijfers zijn voor Arnhem en Nijmegen tezamen. De overgang van Arnhem naar Nijmegen vond plaats op één dag aannemelijk is dat dezelfde stempels zijn gebruikt.
dubbel vuurijzer z.j. - Ø27mm
 
(geen afb.)
vuurijzer z.j. - Ø26mm
 
Groot z.j., 1480 - Ø24mm
Halve groot - Ø29mm
 
Kwart groot - Ø18mm
 

 

Philips de Schone 1482 - 1506 (Maximiliaan als voogd 1482 - 1492) vanaf 1492 meerderjarig.

Tot 15 januari 1481: Arnhem
15 januari 1482 - 29 maart 1483 Nijmegen (lelie en andere mmt)
29 maart 1483 - 91: Zaltbommel
Alle munten na 1492 (minderjarig) zijn buiten Gelderland gemunt te Mechelen (Brabant) doch wel geheel op Gelderse titel.
Onderstaande muntslag: 5.1.1483 - 29.3.1483 (Nijmegen) en 29.3.1483 - 25.2.1485 (Zaltbommel). De overgang vond op één dag plaats, aannemelijk is dat dezelfde stempels werden gebruikt. Oplagecijfers zijn voor Nijmegen en Zaltbommel tezamen.
Florin de Bourgogne z.j.  - Ø23mm
 
Groot z.j.  - Ø23mm
 
Kwart groot z.j. - Ø16mm
 
Karel van Egmond (1492 - 1538)
1492 - 1496 muntmeester Thomas Greve: vdCh 15.1, 16.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Florin d'or (1492-96) - Ø24mm
 
Briquet of vuurijzer (1492-96) - Ø28mm
 
Demi-Briquet of half vuurijzer (1492-96) - Ø25mm
 
vdch16-13.jpg (49361 bytes)
Quart-Briquet of kwart vuurijzer (1492-96) (bij Roest als ½ )
 
1496 - 1503 muntmeester Niclaes Nyber: vdCh 15.2, 3, 4, 5(een van deze 4), 16.18, 19, 20, 17.28
Clemmergulden z.j. Nijmegen. (1496 en later) van 31 stuivers. - Ø24mm
 
 

clemmergulden.jpg (43224 bytes)

Gouden gulden (1499) - Ø23mm
 
sleper ? (1496-99) - Ø31mm
 
vdch16-18.jpg (49931 bytes)
Halve sleper? (1496-99) - Ø30mm
 
vdch16-19.jpg (43540 bytes)
Braspenning, dubbele stuiver 1496, 3,462 -3,582 gram - Ø33mm
 
Stuiver z.j. 2,15-2,802 gram - Ø29mm
 
1501 - 1516 muntmeester Sander van Batenborch (2 jaar overlappend)
Ordonnantie van 1501: Brabants systeem plus Clemmergulden, braspenning, halve stuiver en muterken. 17.24
Braspenning, dubbele stuiver 1501. - Ø33mm
 
Stuiver - Ø30mm
 
Snaphaan 1513 - Ø38mm
 
1516 - 1527 muntmeester Nyclaes Nyber: vdCh 16.21, 17.30, 32, 34, 35
Rijdergoudgulden z.j. Nijmegen, na 1516. - Ø25mm
 
vdch159.jpg (34347 bytes)
Stuiver z.j. 2,44 gram - Ø28mm
 
Stuiver 1520 of 1526 - Ø30mm
Stuiver z.j. - Ø28mm
Stuiver z.j. - Ø28mm
Halve Stuiver z.j. Ag - Ø23mm
 
Halve Stuiver z.j. Ag - Ø23mm
 
Halve Stuiver z.j. Ag - Ø24mm
 
Muterken van 1/7 stuiver. - Ø18mm
 
vdch17-34.jpg (34969 bytes)
Oort stuiver (1/4 stuiver) - Ø18mm
 
Onbekende munt. - Ø18mm
 
Muterken van 1/7 stuiver. - Ø15mm
 
Onbekende munt. Koper - Ø27mm
Snaphaan z.j. Nijmegen. Ag - Ø36mm
 
¼ Snaphaan z.j. Nijmegen. Ag - Ø28mm
 
vdch18-41.jpg (22380 bytes)
Snaphaan 1538 Nijmegen. Ag - Ø42mm
 
Muntmeesters:
1530-32: R. van Eembrugge
1532 - : D. Engelkens
Muntmeester Jasper Vlemminck (1533 - 1543): hertogelijke munt (Nijmegen, Zutphen en Zaltbommel). (1538 - ): stedelijke munt.
Willem II (1538 - 1543)
Op zijn naam is slechts enig kleingeld gemunt.
Gedurende deze periode is op naam van Karel van Egmond te Nijmegen (en wellicht ook te Roermond) gemunt maar het is onbekend hoe deze postume munten kunnen worden onderscheiden van de munten die gedurende zijn leven zijn gemunt.