Als u klikt op de NAAM krijgt u in een nieuw scherm de afbeelding te zien.

Zoeken op deze pagina kan door tegelijk de twee toetsen [ctrl] en [f] in te drukken. Apple gebruikers: [Command] en [f]

Oude Aandelen uit Nederland K T/M Z. (Kijk hier voor A t/m L)

 • Internationale Kapok Maatschappij v/h van Aarsen & van Gelder. Bewijs van aandeel groot vijfhonderd gulden. Nijmegen 28 december 1917. Kwaliteit ZF (gevouwen). Origineel ondertekend. € 25
 • Johannes Kerkhovenpolder NV, Recepis voor een aandeel groot f 1000 uitgifte van 156 aandelen. Amsterdam 1948, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV v/h P.J. Kipp en zonen, gevestigd te Delft, certificaat voor f 1000 aandelen, Amsterdam 1965, Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Klinker Isoliet NV, gewoon aandeel groot f 1000 aan toonder. 's-Gravenhage 7 januari 1948. Toeslagmiddel voor cement. Kwaliteit Zf. € 20,00 KOOP NU !
 • NV Uitgeversmaatschappij A.E. Kluwer, aandeel groot f 20, Deventer 1969, Specimen, Blankette met perforatie. Voorzien van het oude Kluwer logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Kluwer NV, 10 aandelen 1976. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Kluwer NV, 100 aandelen 1981. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. VERKOCHT
 • Kluwer NV, 10.000 aandelen 1981. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. VERKOCHT
 • DE KODOWA KOELAPPARATENFABRIEKEN 'S-GRAVENHAGE 1928 AANDEEL B 1000,00 1158 ZF, € 12
 • Cultuur maatschappij Koerintji, gevestigd te Padang. Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000 aan toonder. Amsterdam april 1937. Originele ondertekening. Opgericht in 1919 als Thee en Kina onderneming. Liquidatie in 1979. Kwaliteit Zf/Pr. € 9,00
 • Koloniale Bank, aandeel groot f 500, Amsterdam 1937, Specimen, Blankette met perforatie. Decoratief stuk met prachtig droogzegel en bedrijfslogo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 40,00
 • NV Maatschappij tot exploitatie van koffiehuizen van den Volksbond, afdeeling Amsterdam. Aandeel groot een honderd gulden. Amsterdam 1897, Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 50,00
 • Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, obligatie groot f 500 in de geldleening ad f 230.000. Kollum 1 februari 1919, originele handtekeningen die ter ontwaarding zijn doorboord. Kwaliteit Zf. € 20,00 KOOP NU !
 • Grand Hotel Krasnapolsky, bewijs van 1000 aandelen á f 20,00. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • Grand Hotel Krasnapolsky, bewijs van 1 aandeel á f 2,00. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • Maatschappij voor krediet op vaste termijn NV, 4,75% obligatie groot f 1000, Amsterdam 1957, Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Kris Kras uitgeversmaatschappij NV, aandeel groot f 1000, Amsterdam 19.., Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Kristalhandel van Focke & Meltzer, aandeel groot f 1000 op naam . Amsterdam November 1952. Originele ondertekening, kwaliteit Pr. € 19,00
 • Krupp's kasregister Maatschappij, obligatie groot f 1000, Amsterdam 1926, Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor accoustiek. Bewijs van aandeel groot f 1000 aan toonder. Amsterdam 12 augustus 1929. Kwaliteit Zf / Pr. Originele ondertekening. € 24,00
 • Kühne + Heitz NV 100 aandelen 1987. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Kühne + Heitz NV 1000 aandelen 1987. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nederlandsche Kunsthandel, gevestigd te Amsterdam, Aandeel groot f 100, 5 october 1937, blankette, kwaliteit Zf/Pr, € 25,00
 • Kwalu NV, aandeel groot f 500, Amsterdam 1986, Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00


 • Electrotechnisch bureau LAGEJO, prioriteitsaandeel groot f 500, Amsterdam 19.., Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Landelijke Disconteringsbank NV, gewoon aandeel groot f 500, Utrecht 1955, Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 30,00
 • NV Beleggingsmaatschappij Landbergh, gewoon aandeel groot f 100, Amsterdam 1960, Specimen, Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Landbouwmaatschappij Holland, gevestigd te Nijmegen. Bewijs van onderaandeel (groen) groot f 500, 30 augustus 1921. Kwaliteit Pr € 40,00
 • Landbouwmaatschappij Holland, gevestigd te Nijmegen. Bewijs van aandeel groot (rood) f 1.000, 30 augustus 1921. Kwaliteit Pr € 40,00
 • Maatschappij tot beheer van veilingen van land- en tuinbouwproducten in Nijmegen en omstreken, bewijs van aandeel groot honderd gulden. formaat 21 * 32 cm. Jaar 1918. Kwaliteit ZF doch met gaten doorboord (ordner) . prijs € 15,00
 • F. van Lanschot Bankiers, 9% Bankbrief 1983 per 1988/1991 groot f 1000. 's-Hertogenbosch 1983. Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van het logo van de bank. Kwaliteit Pr € 20,00
 • F. van Lanschot Bankiers, 8,5% Bankbrief 1984 per 1989/1992 groot f 1000. 's-Hertogenbosch 1984. Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van het logo van de bank. Kwaliteit Pr € 20,00
 • F. van Lanschot Bankiers, 7% Bankbrief 1985 per 1990/1993 groot f 1000. 's-Hertogenbosch 1985. Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van het logo van de bank. Kwaliteit Pr € 20,00
 • F. van Lanschot Bankiers, 12,625% obligatie 1986 per 1991 groot 1000 Australische dollars. 's-Hertogenbosch 1986. Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van het logo van de bank. Kwaliteit Pr € 20,00
 • F. van Lanschot Bankiers NV, f 1000 spaarbrief 1988. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • F. van Lanschot Bankiers NV, f 5000 spaarbrief 1985. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • F. van Lanschot Bankiets NV, 5000 NLG bond 1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Commanditaire vennootschap Lens en Bergsma, aandeel groot duizend gulden op naam. Arnhem / Amsterdam 1 mei 1879. Kwaliteit Zf/Pr (gevouwen); verder een goede verzamelaarskwaliteit zonder vlekken. Dividendbewijzen 1884 t/m 1896 en talon. Lees hier meer informatie. € 35
 • NV LIJEMPF Leeuwarder Ijs- en Melkproductenfabrieken, bewijs van aandeel groot f 1000, Leeuwarden 1966, Voorzien van logo. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Vereeniging tot instandhouding van het leesmuseum voor vrouwen. Renteloze obligatie groot f 100 in de geldleening ten bedrage van f 5000 oplager derhalve slechts 50 stuks. Amsterdam 1921, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 40,00
 • Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en lijfrente-maatschappij, bewijs van aandeel op naam groot f 500, Batavia 1860, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 60,00
 • NV Beleggingsmaatschappij Logero, aandeel groot f 500 op naam, Amsterdam 1941, oplage slechts 20 stuks!Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 30,00
 • NV De Koninklijke Nederlandsche Lood- en Zinkpletterijen voorheen A.D. Hamburger, obligatie groot f 1000 op naam van mevr. H.J. Praag-Hamburger te Den Haag, Utrecht 1962, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Stad Luik, 5% obligatiën leening 1930, Recepis groot Bfrs 10.000, Amsterdam 1930, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Autobusonderneming Maarse & Kroon, gevestigd te Aalsmeer. Bewijs van aandeel groot f 100 op naam. Originele ondertekening. 1 februari 1962. Kwaliteit Pr. € 18,00
 • De Maasstad, algemene verzekering maatscappij NV, Restantbewijs aan toonder, Amsterdam 1947, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Maastrichtse Spijker- en Draadnagel fabriek vh Thomas Regout & Co. Aandeel groot f 500 aan toonder, Maastricht 1 october 1888. Kwaliteit Zf. Originele ondertekening ondermeer door de Weduwe Thomas Regout. € 18,00 (lees hier verder)
 • Maastrichtse spijker- en draadnagelfabriek vh Thomas Regout & Co. Aandeel groot f 500 aan toonder, Maastricht 1 juli 1907. Kwaliteit Zf. Originele ondertekening. € 16,00
 • Maastrichtse spijker- en draadnagelfabriek vh Thomas Regout & Co. Preferent aandeel aan toonder groot f 500. Oud-Vroenhoven 3 december 1917. Originele ondertekening. € 18,00
 • NV Maastrichtsche Spijker en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout & Co. Maastricht januari 1956. Gewoon aandeel groot f 500. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf. € 8,00
 • Maggi's producten maatschappij NV, bewijs van 25 aandelen elk groot f 1000, Amsterdam 1933, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 30,00
 • J.B. Manger NV, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1950, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Manufacturenhandel Nederland, voorheen De Duif, gevestigd te Velsen. Bewijs van onderaandeel groot f 100 op naam van C. de Jong. 4 juni 1964. Originele ondertekening. Kwaliteit Pr. € 20,00
 • Stichting Maria Roepaan gevestigd te Ottersum (Limburg). Obligatie groot duizend gulden. Amsterdam 2 november 1970. Kwaliteit PR. Door gaten ongeldig gemaakt. € 7,50
 • Marnedienst te Zoutkamp. Obligatie groot f 500 aan toonder. 1 december 1947. Originele ondertekening, ondermeer door directeur Nienhuis, is doorboord. Drukkerij gebroeders Hoitsema CV - Groningen. . Kwaliteit Zf/Pr. € 25,00
 • Mechanox NV gevestigd te Veendam. Bewijs van aandeel groot f 500. Oplage 100 aandelen. Veendam, december 1962. Blankette. Iets groter dan A4. Kwaliteit Pr. € 10,00
 • Bank Mees & Hope NV, 7 Pct obligatie 1989 per 1999 groot f 1000, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van BMH logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Bank Mees & Hope NV, bewijs van 50 nul-coupon obligaties 1989 per 1999 elk groot f 1000, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van BMH logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Bank Mees & Hope NV, 9 Pct. obligatie 1990 per 1994 groot f 5000, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van BMH logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Bank Mees & Hope, Bankbrief f 1000 1991. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Bank Mees & Hope bankbrief f 5000 1983. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Bank Mees & Hope verzamelbankbrief f 50.000 1990/1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Bank Mees & Hope verzamelbankbrief f 50.000 1990/2000. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • MeesPierson NV, 6 Pct bond 1993 due 1998 over NLG 10.000, Amsterdam 1993, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van MeesPierson logo. Kwaliteit Pr € 30,00
 • DERDE BOUWMAATSCHAPPIJ MEEVA AMSTERDAM 1945 AANDEEL 500,00 110 , ZF € 17
 • Van Melle NV gevestigd te Rotterdam. Niet-royeerbaar certificaat aan toonder van een aandeel op naam groot twintig gulden. Rotterdam 28 mei 1982. Specimen. In linkermarge twee ordner gaatjes. A4 formaat. VERKOCHT
 • Van Melle, certificaat van 50 aandelen op naam elk groot f 20, Rotterdam 1982, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van Van Melle logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • N.V. Meelfabriek der Nederlandsche Bakkerij (Meneba), gevestigd te Rotterdam. Aandeel groot f 50. Jaren 1938 en 1939. Uitgegeven op naam. Groot formaat 37 X 27 cm. Kwaliteit Zf (gevouwen). Hoogst decoratief.. € 18,00
 • N.V. Meelfabriek der Nederlandsche Bakkerij (Meneba), gevestigd te Rotterdam. Aandeel groot f 50. Jaren 1938 en 1939. Uitgegeven op naam. Groot formaat 37 X 27 cm.. Kwaliteit Pr (NIET gevouwen). Het meest decoratieve aandeel van Nederland. € 21,00
 • Meneba NV f 1000 obligatie 1987. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Meneba NV f 50.000 obligatie 1987. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Merinfo NV, bewijs van een aandeel groot een gulden, Amsterdam 1987, Specimen. Blankette zonder perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Merinfo NV, bewijs van 5 aandelen elk groot een gulden, Amsterdam 1987, Specimen. Blankette zonder perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Merrem & La Porte NV, certificaat van aandeel groot f 1000, Amsterdam 1952, voorzien van logo van het administratiekantoor, verzekeringskantoor. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Metaalwarenfabriek ALJA, gevestigd te Nijmegen. Bewijs van aandeel groot f 500 op naam van J.A.C. Luijten, Rijksstraatweg  4, Ubbergen. Uitgegeven 30 october 1956 en overgenomen door Emailleerfabriek Neerlandia op 7 october 1957. Kwaliteit Pr. € 15,00
 • N.V. Metaverpa, gevestigd te Maartensdijk. Bewijs van aandeel serie B groot f 1000,=. 1956. Condite Pr € 12
 • N.V. Metaverpa, gevestigd te Maartensdijk. Bewijs van aandeel serie B groot f 1000,=. 1973. Condite Pr € 12
 • N.V. Metaverpa, gevestigd te Maartensdijk. Bewijs van aandeel serie B groot f 1000,=. zonder datum zelfde uitvoering als het aandeel uit 1973. Blankette zonder nr. Condite Pr € 8
 • Meyer & Co's Scheepvaart-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam. Aandeel groot f 1000 op naam (diverse namen) . Op achterzijde op naam gesteld van The ocean steam ship Cy. Ltd. in 1921. 15 maart 1911. Handelsdrukkerij "De Brakke Grond" - Amsterdam. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 15,00
 • Midwest Kleding NV, aandeel groot f 10, Amsterdam 1960, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • 5% (8%) Missiehuis Paters Pallotiners, Limburg a/d Lahn 1925. Deviezenverklaring door de NMB van 3 februari 1956. A5 formaat. Afgegeven door de vereeniging voor den effectenhandel. In onderdruk de effectenbeurs op Beursplein 5. Kwaliteit Pr. € 15,00
 • Maatschappij tot exploitatie der cultuur-ondernemingen van E. Moormann & Co. Bewijs van aandeel aan toonder groot duizend gulden. Amsterdam, januari 1921.  Kwaliteit Zf. Voorzien van originele handtekeningen.   € 15,00
 • Maatschappij tot exploitatie der cultuur-ondernemingen van E. Moormann & Co. Bewijs van cumulatief-preferent winstdeelend aandeel serie A aan toonder groot duizend gulden. Amsterdam, januari 1921.  Kwaliteit Zf. Voorzien van originele handtekeningen.   € 15,00
 • Maatschappij tot exploitatie der cultuur-ondernemingen van E. Moormann & Co. Bewijs van cumulatief-preferent winstdeelend aandeel serie B aan toonder groot duizend gulden. Amsterdam, januari 1921.  Kwaliteit Zf. Voorzien van originele handtekeningen.   € 15,00
 • A. MORRIENS METAALBEDRIJF EN CONSTRUCTIEWERKPLAATS SOESTERBERG 1963 AANDEEL 500,00 ,PR € 7
 • TECHN HANDELSMIJ JAN MULDER AMSTERDAM 1920 AANDEEL 500,00 1208 ,ZF € 22
 • Mulder-Vogem NV, aandeel groot f 100, nieuw-vennep 24 mei 1966, originele ndertekening, in de rechtermarge verkleuring door verwijderde cellotape. € 5,00
 • Commanditaire vennootschap Nationaal bezit van aandeelen Wm. H. Müller & Co, gevestigd te Rotterdam. Recepis van een gewoon aandeel groot f 100, Rotterdam 1943, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Nederlandsche maatschappij tot het verrichten van mijnbouwkundige werken NV, bewijs van 1000 gewone aandelen elk groot f 10, Rotterdam 1985, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NMMW logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandsche maatschappij tot het verrichten van mijnbouwkundige werken NV, bewijs van 10.000 gewone aandelen elk groot f 10, Rotterdam 1985, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NMMW logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Chemische fabriek Naarden, gewoon aandeel aan toonder groot f 200. Naarden 1962. Specimen. Geperforeerd. Kwaliteit Zf/Pr € 12
 • Naarden International NV, Warrant A, Naarden 1977, ZF, € 10
 • Naarden International , Warrant B aan toonder, 22 juni 1977, kwaliteit Pr, € 10,0
 • Nationaal Grondbezit NV, aandeel A groot f 1000, 's-Gravenhage 19.., Specimen. Blankette met perforatie. Voorzien van NG logo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nationaal grondbezit NV, 3,5% obligatie groot f 1000, Den Haag 1955, Voorzien van logo in onderdruk. Specimen. Blankette metperforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nationale Bankvereeniging te Nijmegen, effectenrekening, kwaliteit Zf € 10,00
 • De nationale investeringsbank NV gevestigd te 's-Gravenhage. 11% obligatielening 1974 per 1975/1984. Obligatie aan toonder groot duizend gulden. 15 oktober 1974. Specimen. Kwaliteit PR € 10,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 10,25% obligatie groot f 1000, 's-Gravenhage 1980, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NIB logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 11,25% obligatie groot f 5000, 's-Gravenhage 1982, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NIB logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 12% obligatie groot US$ 5.000, 's-Gravenhage 1985, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NIB logo en NIB droogzegel. Kwaliteit Pr € 10,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 9% obligatie groot f 10.000, 's-Gravenhage 1991, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NIB logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 5,75% obligatie groot f 5000, 's-Gravenhage 1993, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NIB logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 5,125% obligatie groot f 1000, 's-Gravenhage 1996, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NIB logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 5,875% obligatie groot f 1.000.000, 's-Gravenhage 1997, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NIB logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 10 preferente aandelen D, 1996. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • De Nationale Investeringsbank NV, 1000 preferente aandelen C 1994. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • De Nationale Investeringsbank NV obligatie f 1000 1992. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • De nationale Investeringsbank NV obligatie f 100.000 1999. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nationale LLoyd, maatschappij van verzekering en herverzekering, gevestigd te Amsterdam, kantoor houdend te Rotterdam. Bewijs van onder-aandeel groot f 100 aan toonder. 1 april 1927. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf / Pr. € 30,00
 • Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland, 3% obligatie groot f 1000, eerste hypotheek op landgoed Beekhuizen, Amsterdam 1931, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Oester Cultuur Maatschappij Nautilus. Opgericht te Amsterdam dd 14 april 1890. Dit aandeel is uitgegeven 1 mei 1891. Nummer 26 op naam van de commissaris van de maatschappij. Kwaliteit Pr- (een vouw) en verder als nieuw. Dividendbewijzen nrs. 3 t/m 20 en talon. Lees hier meer over Nautilus. Prijs € 75
 • NCR Corporation te baltimore (Maryland USA), Certificaat aan toonder voor 10 aandelen á $ 5 elk, Amsterdam 1981,Voorzien van bedrijfslogo. Specimen. Blankette zonder perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • NEC Corporation, Warrant van 654.750 Yen, aflopend 12 februari 1993, uitgegeven 21 februari 1989 door Morgan Guaranty Trust Company, Brussel. Kwaliteit Pr € 8,00
 • Nederlandse apparatenfabriek NEDAP gevestigd te Groenlo. Bewijs van 10 gewone aandelen aan toonder elk groot f 10. Groenlo 1984. Specimen. Kwaliteit Pr € 25
 • Nederlandse apparatenfabriek NEDAP gevestigd te Groenlo. Bewijs van 100 gewone aandelen aan toonder elk groot f 10. Groenlo 1984. Specimen. Kwaliteit Pr € 25
 • Nederlandsche Grondbriefbank NV, gevestigd te Amsterdam, 4% obligatie aan toonder (grondbrief) groot f 500. Specimen, A4-formaat, kwaliteit PR, € 10,=
 • Nederlandsche Tramweg Maatschappij, 3,5% obligatie groot f 1000. Utrecht, februari 1896. Ongeldig gemaakt door twee rijen perforatiegaten. Kwaliteit Zf. Originele ondertekening. € 22,00
 • Nederlandsche tramwegmaatschappij, gevestigd te Heerenveen. 3,5% obligatie groot f 500. 18 maart 1907. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 11,00
 • Nederlandsche tramwegmaatschappij, gevestigd te Heerenveen. Aandeel groot f 100. 18 maart 1907. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 11,00
 • Nederlandsche tramwegmaatschappij, gevestigd te Heerenveen. Onder-aandeel groot f 12,50. 18 maart 1907. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 11,00
 • Nederlandsche tramwegmaatschappij, gevestigd te Heerenveen. Winstaandeel. september 1912. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 11,00
 • Nederlandsche tramwegmaatschappij, gevestigd te Heerenveen. Bewijs van vijf winstaandelen. september 1912. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 11,00
 • Nederlandsche tramwegmaatschappij, gevestigd te Heerenveen. Bewijs van zes winstaandelen. september 1912. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 11,00
 • Nedaltrust, Nederlandsche Algemene Trust- en Hypotheek-Maatschappij, 6% cum.preferent aandeel op naam, Amsterdam 1924, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandse trust tot exploitatie van onroerende goederen. Bewijs van aandeel groot f 1000. Haarlem 8 september 1927. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 20,00
 • VERENIGDE BEDRIJVEN NEDERHORST GOUDA 1969 bewijs van 1 gewoon aandeel groot f 20 ,PR € 12
 • VERENIGDE BEDRIJVEN NEDERHORST GOUDA 1969 bewijs van 5 gewone aandelen elk groot f 20 ,PR € 12
 • De Nederlandsche Crediet- en Voorschot-Bank, 's-Gravenhage 1902, 4 ½ pCt. Schuldbrief groot f 1000, Blankette, geperforeerd, links boven licht afgescheurd, kwaliteit Zf/Pr € 25,00
 • Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, Batavia, recht op een kwart aandeel groot f 250, Amsterdam 1913, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 5,00
 • Nederlandsche Spoorwegen, obligatie groot f 1000, Utrecht 15 februari 1957. Decoratief .Kwaliteit Zf/Pr. € 15,00
 • Nederlandse Antillen, schuldbewijs aan toonder groot f 1000. Willemstad 15 juni 1959, Handtekeningen doorboord ter ontwaarding. Kwaliteit Zf/Pr. € 11,00
 • Nederlandse Overzee Bank NV, Bewijs van aandeel groot f 500, Amsterdam 1966, Voorzien van bedrijfslogo. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandsch Rumeensche Petroleum Maatschappij. Bewijs van aandeel groot f 250 (oplage 2000 stuks). Amsterdam 1909. Conditie Fr/Zf € 23
 • Gebroeders Nefkens' automobiel maatschappij, bewijs van aandeel groot f 1000, Utrecht 1921, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 30,00
 • Van Nelle standard brands levensmiddelen industrie NV, single-share certificate for f 1000, Rotterdam 1963, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • De Erven de Wed. J. van Nelle te Rotterdam, obligatie groot f 1000 3 juli 1958. Originele ondertekening, doorboord. Druk Joh. Enschede en Zonen, Haarlem. Kwaliteit Zf. € 14,00
 • De erven de Wed. J. van Nelle NV, bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, Rotterdam 1963, Specimen. Blankette met perforatie. Voorzien van bedrijfs logo in de rand. Kwaliteit Pr € 20,00
 • De erven de Wed. J. van Nelle NV, bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, Rotterdam 1969, Specimen. Blankette met perforatie. Voorzien van bedrijfs logo in de rand. Kwaliteit Pr € 20,00
 • De erven de Wed. J. van Nelle NV, bewijs van gewoon aandeel groot f 100, Rotterdam 1973, Specimen. Blankette met perforatie. Voorzien van bedrijfs logo in de rand. Kwaliteit Pr € 20,00
 • De erven de Wed. J. van Nelle NV, bewijs van 10 gewone aandelen elk groot f 100, Rotterdam 1973, Specimen. Blankette met perforatie. Voorzien van bedrijfs logo in de rand. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nemovlak, NV Nederlandse Maatschappij voor oppervlaktetechniek, aandeel groot f 100, Amsterdam 1966, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • NETAM, NV Nederlandsche Tank-, apparaten en machinefabriek, onderaandeel B groot f 100, Rotterdam 19.., Specimen. Blankette met perforatie. Voorzien van NETAM logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Maatschappij tot exploitatie van het hotel en café Neuf, bewijs van deelgerechtigdheid in de winst (1/200 deel), Amsterdam 1900, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 25,00
 • Newtron Holding NV, bewijs van 1000 aandelen elk groot f 1, Amsterdam 1989, Willem Smit bracht eerst Datex naar de beurs en daarna Newtron. Ondanks dat Neelie Smit-Kroes commissaris was had newtron geen lang leven.Amsterdam 1989, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van Newtron logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV cultuur maatschappij NGOMBEZI, scrip vertegenwoordigende 5 gulden in het aandelenkapitaal van Amsterdam Assets AMAS NV, Amsterdam 1972, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 5,00
 • The International Nickel Company of Canada. Nederlands certificaat voor 10 gewone aandelen, 1968. € 5
 • NMB, Nederlandsche Middenstandsbank NV, 7% ecu-bankbrief groot 1000 ECU, Amsterdam 1986,Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NMB logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NMB, Nederlandsche Middenstandbank NV, 6,25% bankbrief groot f 5000, Amsterdam 1988, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NMB logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NMB, Nederlandsche Middenstandbank NV, 6,5% bankbrief groot f 5000, Amsterdam 1988, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NMB logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NMB, Nederlandsche Middenstandsbank NV, 8,75% ECU-bankbrief groot 1000 ECU, Amsterdam 1989, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NMB logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NMB, Nederlandsche Middenstandsbank NV, 8,75% ECU-bankbrief groot 10.000 ECU, Amsterdam 1989, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van NMB logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandsche Middenstandsbank NV, verzamelkapitaalobligatie groot f 50.000, 1981 per 1982/96. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nederlandsche Middenstandsbank NV, 11,5% Bankbrief 1981 per 1986/89 groot f 1000. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nederlandsche Middenstandsbank NV, 11,5% bankbrief 1981 per 1986/1989 groot f 5000. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nederlandsche Middenstandsbank NV, 11% kapitaalobligatielening 1982 per 1983/2002 groot f 1000. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Bank 6,25% bankbrief 1986 per 1994 groot f 5000. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Bank 6,25% bankbrief 1986 per 1994 groot f 50.000. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Bank 6,25% verzamelbankbrief 1986 per 1994 groot 1 miljoen gulden.. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Bank 6,5% verzamelbankbrief groot f 50.000 1988 per 1993. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Bank 6,5% bankbrief groot f 1000 1988 per 1998. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Bank 6,5% bankbrief groot f 5000 1988 per 1998. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Bank 6,5% verzamelbankbrief groot f 50.000 1988 per 1998. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Bank 6,5% verzamelbankbrief groot 1 miljoen gulden 1988 per 1998. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Postbank Groep NV 9% verzamelbankbrief groot f 50.000 1990 per 1995. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Postbank Groep NV 9% verzamelbankbrief groot f 50.000 1990 per 2000. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Postbank Groep NV 8,5% bankbrief groot f 5000 1991 per 2001. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NMB Euromix Fund sicav, 1 aandeel, Luxembourg 1989, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van Euromix logo, Kwaliteit Pr € 5,00
 • NMB Euromix Fund sicav, 10 aandelen, Luxembourg 1989, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van Euromix logo, Kwaliteit Pr € 5,00
 • NMB Euromix Fund sicav, 100 aandelen, Luxembourg 1989, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van Euromix logo, Kwaliteit Pr € 5,00
 • NMB Euromix Fund sicav, 1000 aandelen, Luxembourg 1989, Specimen. Blankette zonder perforatie. Voorzien van Euromix logo, Kwaliteit Pr € 5,00
 • Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van 5% tweede-hypothecaire obligatiën ten laste der Noord-Brabantsch-Duitsche spoorweg maatschappij, certificaat voor f 1000, Amsterdam 1922, Specimen, Blankette met perforatie. kwaliteit Pr, € 20,00
 • Noord Hollandsche financieele maatschappij, bewijs van aandeel groot f 100, oplage 500 stuks, Amsterdam 1922, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Noord Hollandsche financieele maatschappij, bewijs van aandeel groot f 1000, oplage 320 stuks, verder identiek aan bovenstaand stuk. Rotterdam 1930, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Noordwester Hypotheekbank NV, pandbrief groot f 1000, Amsterdam 1961, Specimen. Blankette met perforatie, Logo van de bank, Kwaliteit Pr € 10,00
 • Noordwester Hypotheekbank NV, pandbrief groot f 1000, Amsterdam 1965, Specimen. Blankette met perforatie, Logo van de bank in rand. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Noordwijksche sportvereeniging NV, bewijs van 5 aandelen tezamen groot f 500 op naam, Noordwijk 1949, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Norsk Hydro a.s., Obligatie groot f 1000, Notodden 1977, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van bedrijfslogo. Kwaliteit Pr € 5,00
 • Nutreco Holding NV Boxmeer, 100 aandelen 1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nutreco Holding NV Boxmeer, 100.000 aandelen 1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • NWB, Nederlandse Waterschapsbank NV, 5% obligatie over f 10.000, The Hague 1996, Specimen. Blankette zonder perforatie, NWB logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • NWB, Nederlandse Waterschapsbank NV, 5.125% obligatie over f 5000, The Hague 1997, Specimen. Blankette zonder perforatie, NWB logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Nederlandse Waterschapsbank NV, obligatie f 5000, 1994/2004. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nederlandse Waterschapsbank NV obligatie f 100.000 1994/2004. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nederlandse Waterschapsbank NV, obligatie f 5.000 1995/2001. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Nederlandse Waterschapsbank NV, obligatie f 1.000.000 1995/2001. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Vervoersmaatschappij De Noord Westhoek, gevestigd te Zwartsluis. aandeel groot f 1000 op naam van provincie Overijssel. 1 december 1956. Originele ondertekening. Lees hier meer. Kwaliteit Zf/Pr. € 11,00

 • Ogem Holding NV, bewijs voor tien gewone aandelen á f 10. Rotterdam 2 juli 1973. Met logo en droogzegel. Kwaliteit Zf/Pr. € 16,00
 • Ogem Holding NV, bewijs voor honderd gewone aandelen á f 10. Rotterdam 2 juli 1973. Met logo en droogzegel. Kwaliteit Zf/Pr. € 16,00
 • Oliefabrieken T. Duyvis Jz, gevestigd te Koog aan de Zaan. Gewoon aandeel groot f 1000 op naam van T. Duyvis E.Gz. 12 december 1952. Originele ondertekening ondermeer door T. Duyvis. Kwaliteit Pr. € 20,00
 • Oliehandel van den Bergh-Sternfeld (Maastrichtsche oliehandel) gevestigd te Maastricht. Aandeel groot vijfhonderd gulden aan Toonder. Maastricht januari 1922. Kwaliteit PR. € 35,00
 • Coöperatieve inkoopvereeniging "onderling belang" G.A., gevestigd te Amsterdam, aandeel groot f 1000, Vianen 1963, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 10,00
 • NV Bank voor onroerende zaken, obligatie groot f 500, Amsterdam 1937, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Bank voor onroerende zaken, obligatie groot f 1000, Amsterdam 1937, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Maatschappij Oost Nederland voor particulier woningbezit, aandeel groot f 500, Didam 1959, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 10,00
 • Ordina beheer, bewijs van 10.000 aandelen á f 1,00. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • Ordina beheer, bewijs van 100.000 aandelen á f 1,00. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • NV beleggingsmaatschappij ORTAB, aandeel f 1000, Amsterdam 1965, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Oscar Rohte & Jiskoot NV tabakshandel, bewijs van 10 prioriteitsaandelen elk groot f 90. Amsterdam 1 juli 1981, specimen. A4-formaat. Kwaliteit PR € 10,00
 • NV Haven en industriebelangen Oude Maas, winstbewijs aan toonder, Amsterdam 1964, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 10,00
 • Stichting Overdekt Zwembad Roermond, obligatie aan toonder groot duizend gulden der geldlening anno 1967 rentende 4,5% per jaar. Kwaliteit PR met twee gaatjes van een perforator. € 20,00
 • Nederlandse Overzee Bank NV, Certificaat groot f 100, Amsterdam 1946, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandse Overzee Bank NV, bewijs van aandeel groot f 720, Amsterdam 1954, Specimen. Blankette met perforatie, NOB logo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandse Overzee Bank NV, recepis voor een certificaat van aandeel groot f 100, Amsterdam 1956, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 5,00
 • Nederlandse Overzee Bank NV, aandeel groot f 500, Amsterdam 1956, Specimen. Blankette met perforatie, NOB logo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandse Overzee Bank NV, recepis voor een certificaat van aandeel groot f 100, Amsterdam 1957, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 5,00
 • Nederlandse Overzee Bank NV, onderaandeel groot f 100, Amsterdam 1957, Specimen. Blankette met perforatie, NOB logo in onderdruk en overdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandse Overzee Bank NV, aandeel groot f 500, Amsterdam 1957, Specimen. Blankette met perforatie, NOB logo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Oving-Diepeveen-Struyken NV, obligatie f 1000 1972. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00

 • Pangobel NV sinds 1911, aandeel groot f 300, Amsterdam 1986,Specimen. Blankette zonder perforatie, Voorzien van art-deco logo van koffie drinkende vrouw. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Pangobel NV sinds 1911, bewijs van 10 gewone aandelen elk groot f 300, Amsterdam 1986, Specimen. Blankette zonder perforatie, Voorzien van art-deco logo van koffie drinkende vrouw. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Pan Pacific V.S. Winkelcentra I, bewijs van 100 gewone aandelen elk groot f 10, Specimen. Blankette zonder perforatie, logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Cultuur Maatschappij Papandajan gevestigd te Batavia. Bewijs van cumulatief preferent aandeel aan toonder groot vijf honderd gulden. Batavia 1 mei 1924. Kwaliteit FR (gevouwen, scheurtjes, roestvlekje). € 10
 • NV Papierfabriek De Hoop, H.Bos & Zonen, aandeel groot f 1000, Eerbeek 19.., Eerbeek - Zutphen - Tilburg - Amsterdam. Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van De Hoop logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Papierfabriek Roermond, bewijs van aandeel groot f 1000 op naam van Pieter Slooten. Ook de handtekening van de directeur is van Pieter Slooten. Tegenwoordig heet het bedrijf Smurfit Kappa Roermond; Nederlands grootste verwerker van oud papier naar grijspapier (om golfkarton van te maken). Afmeting A4. Kwaliteit Pr. € 20,00
 • Staat Parana, recepis over eene obligatie à twintig pond sterling = frs. 505. Verenigde staten van Brazilië. Amsterdam 1913. Specimen. Blankette met perforatie,Kwaliteit Pr € 10,00
 • PARKZICHT, Maatschappij tot exploitatie van het Café-Restaurant, Aandeel aan toonder groot f 500,00, Amsterdam 15 september 1895. Nr. 108. ZF/PR handtekeningen ongeldig gemaakt door perforatie € 30,00
 • Algemeene Petroleum Compagnie, Amsterdam 4 juli 1913. Winstaandeel. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr € 20,00
 • Algemene Petroleum Compagnie, aandeel groot f 125 aan toonder. Amsterdam 1926. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf. € 9,00
 • Petroleum Maatschappij Moesi Ilir gevestigd te Amsterdam. Oprichtersaandeel. maart 1901. Originele ondertekening. Kijk hier naar de foto van de raffinaderij. Kwaliteit Zf. € 10,00
 • NV Gemeenschappelijk bezit van aandeelen Philips’ Gloeilampenfabrieken, Recepis voor een gewoon aandeel groot f 750, Facsimile handtekening van F.J. Philips, Eindhoven 1948. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 40,00
 • Philips, Warrant 1983, voor 5 gewone aandelen Philips. Eindhoven 15 juli 1983. Papier heeft het Philips watermerk, droogzegel van het administratiekantoor. Kwaliteit Pr, VERKOCHT
 • Phoenix oil and transport company, limited te London. Certificaat door de Nationale Trust Compagnie te Amsterdam, 1926. 25 aandelen á een pond sterling. Conditie Zf € 8
 • Nederlandsche Petroleum Maatschappij Photogen. Aandeel B groot f 1000 aan toonder. Kwaliteit Pr. Februari 1920. € 29,00
 • Pierre 1er Participations Holding NV, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1991, (herengracht 473, failliet) Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 5,00
 • Pirelli Tyre Holding, 1 aandeel 1989. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr.VERKOCHT
 • Pirelli Tyre Holding, bewijs van 1000 aandelen á f 10,00. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. VERKOCHT
 • Pirelli Tyre Holding bewijs van aandeel van 10.000 gewone aandelen á f 10, F-stuk WGE 10 X 17 cm,specimen als nieuw VERKOCHT
 • Plastifix NV, plastic verwerkende industrie, gewoon aandeel groot f 1000, Amsterdam 1953, www.plastifix.nl, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • The pneumatic Tyre Company, De Luchtband Maatschappij, bewijs van aandeel groot f 500, Utrecht 1898, Uniek stuk uit de beginjaren van de automobiel-industrie!. Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 60,00
 • NV Postale Internationale Levensverzekering Mij van Amsterdam, Recepis voor een volgestort aandeel groot f 2500, Amsterdam 1929, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 8,00
 • Vereeniging tot exploitatie eener Proefzuivelboerderij, gevestigd te Hoorn, 1900, obligatie groot f 100, oplage 150 stuks, originele ondertekening, kwaliteit Zf, € 45,00
 • NV Protector, Nederlandsche Maatschappij ter verzekering van Gemeente Eigendommen, Eigendommen van Waterschappen en Polders, Eigendommen van Kerkgenootschappen en Armbesturen, alsmede Eigendommen en Inboedels van Burgerlijke en Militaire Ambtenaren en beambten.Bewijs van aandeel groot f 1000 op naam, Amsterdam 1897, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Onderlinge Verzekering Maatschappij "PROTECTOR" te Amsterdam, Verzekering van kerksieraden, Meubilair in kerken, Meubilair in Pastorieën en Kloosters, Geld- en Geldswaardig papier in Brandkast of kluis van H.H. Geestelijken, Kerkbesturen, Kerkelijke en daarmee gelijk te stellen instellingen tegen schaden tengevolge van Inbraak. Bewijs van deelgerechtigdheid. Amsterdam 1900. Specimen. Blankette met perforatie, logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Provinciale Hypotheekbank, 3,5% pandbrief groot f 1000, 's-Gravenhage 1940, Specimen. Blankette met perforatie, logo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Provinciale Hypotheekbank, 4% pandbrief groot f 1000, 's-Gravenhage 1940,Specimen. Blankette met perforatie, logo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Provinciale Hypotheekbank, 3,5% pandbrief groot f 1000, 's-Gravenhage 1943, Specimen. Blankette met perforatie, logo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • GENERAL PROVISION COMPANY Amsterdam 1912 aandeel groot f 500,00 nr.135 kwaliteit ZF € 12

 • Rabo Hypotheekbank pandbrief f 10.000 1988. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Rabo Hypotheekbank verzamelpandbrief f 25.000 1987. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Rabobank Nederland, obligatie van NLG 10.000, Utrecht 1995, Specimen. Blankette zonder perforatie, Huidige RABO logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Rabobank Nederland, 5% bond voor 10.000 NLG, Amsterdam 1997, Voorzien van huidige logo. Specimen. Blankette zonder perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Rabobank Terneuzen-Axel. Bewijs van een kasbon aan toonder looptijd ... jaar 2000 euro. Specimen. Kwaliteit PR € 5,00
 • Coöperatieve centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., medium term note 12 months to 30 years van 100.000 Canadian Dollars, Amsterdam 1997, Specimen. Blankette zonder perforatie, RABO logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (Rabobank Nederland) Global medium term Note 2000 due 2003 USD 1,000. Voorzien van het huidige bedrijfslogo. Specimen. Blankette zonder perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Coöperatieve centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., medium term note 12 months to 30 years van 100.000 United States Dollars, Amsterdam 2000, Specimen. Blankette zonder perforatie, RABO logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Rank Xerox Finance (Nederland) BV, obligatie van NLG 1000, Amsterdam 1989, Specimen. Blankette zonder perforatie, RANK XEROX logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Machinefabriek Reineveld Delft1937 Restantbewijs nr.2557 kwaliteit PR € 12
 • Remonstrantse stichting voor bejaardenverzorging, obligatie groot f 1000, Amsterdam 1966, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Gemeente Renkum, obligatie groot f 1000 aan toonder. Oosterbeek 1937. Specimen, geperforeerd, kwaliteit Zf/Pr € 18
 • Rentotaal 1000 aandelen 1988. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Republic Steel Corporation, gevestigd te Youngstown, Ohio. Nederlands certificaat van 10 aandelen á $ 10,- elk. Amsterdam, 1973. Conditie Pr. Handtekeningen doorboord. € 7,00
 • Retryfom, achtergestelde obligatie groot f 1800 op naam van PACO Amsterdam. 1 september 1973. Kwaliteit Pr. € 9,00
 • Ridderkerkse Autogarage en Omnibus Maatschappij (R.A.G.O.M.) gevestigd te Ridderkerk, bewijs van aandeel groot f 100 aan toonder, maart 1950. Originele ondertekening. Afgestempeld ONGELDIG. Kwaliteit Pr. € 20,00
 • Ridderkerkse auto-garage en omnibus maatschappij, aandeel groot f 1000 op naam. april 1954. Conditie Pr.€ 11,00
 • Rijn-Schelde-Verolme machinefabrieken en scheepswerven NV, gevestigd te Rotterdam. Niet-royeerbaar certifikaat aan toonder van een gewoon aandeel op naam groot honderd gulden. Rotterdam 30 september 1971. Voorzien van droogzegel (controlestempel B. de Haan). Kwaliteit ZF/PR. VERKOCHT
 • NV beleggingsmaatschappij RILA, aandeel groot f 10.000, Amsterdam 1965, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 10,00
 • Ritz-Lounge NV, bewijs van aandeel groot f 500 aan toonder, oplage 50 stuks, Amsterdam 1946, Specimen. Blankette met perforatie, Prachtig groot papier. Kwaliteit Pr € 60,00
 • RIVA NV, 10 aandelen. Amsterdam 1986, Voorzien van logo. Specimen.
 • RIVA NV, de bekende autodealer (Opel), certificaat van 100 aandelen elk groot f 2,50, Amsterdam 1986, Specimen. Blankette zonder perforatie, RIVA logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • RIVA aandeel 1986. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • RIVA 10 aandelen 1986. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • RIVA certificaat van 10 aandelen 1986. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • RIVA 100 aandelen 1986. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • RIVA certificaat van 100 aandelen 1986. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Stichting R.K. Herstellingsoorden, obligatie groot f 500, Amsterdam 1962, Specimen. Blankette met perforatie, RKH logo. Kwaliteit Pr € 10,00
 • ROTTERDAM, gemeente ROTTERDAM 1901 4% LEENING 1000,00 nr.5513 ,ZF, € 35
 • ROTTERDAM, gemeente ROTTERDAM 1917 4.5% LEENING 1000,00 nr.25327 ,ZF, € 35
 • ROTTERDAM, gemeente ROTTERDAM 1926 4.5% LEENING 1000,00 nr.58403 , ZF/PR, € 25
 • ROTTERDAM, gemeente ROTTERDAM 1927 4.5% LEENING 1000,00 nr.125877 , ZF/PR, € 25
 • ROTTERDAM, gemeente, ROTTERDAM 1930 4.5% LEENING 1000,00, FR/ZF, € 25
 • Gemeente Rotterdam, 2,5% premielening 1957, obligatie aan toonder groot f 100. Druk: Wyt & Zonen Rotterdam. Dit exemplaar zonder serienummer en kan dus niet worden ingeleverd. Kwaliteit Zf/Pr. € 16,00
 • Rotterdamsche Bankvereeniging, Deposito-obligatie groot f 250, Amsterdam 1914, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 40,00
 • Rotterdamsche Stuwadoor Maatschappij, bewijs van aandeel groot f 1000 op naam van Furness. Rotterdam, 22 maart 1919. Originele ondertekening, kwaliteit Zf/Pr € 20,00
 • Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, 5 Pct. obligatie groot f 500. Rotterdam 5 januari 1960. Drukkerijen Lankhout - Immig - Den Haag. Kwaliteit Pr. € 20,00
 • Nederlandsch-Indische Rubber en Hevea exploitatie maatschappij, Amsterdam 1 juni 1910, aandeel groot f 25, originele ondertekening, kwaliteit Zf, € 15,00
 • Joseph T. Ryerson & Son (Holland) NV, bewijs van ... aandelen elk groot f 1000 op naam, Amsterdam 1963, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 10,00
 • Gemeente Ruurlo Ruurlo 1906 4% Obligatie f10,00 242 ,kwaliteit ZF, € 35

 • Zeehaven en Kolenstation Sabang, Certificaat B gerechtigd tot het aandeel groot f 1000. Amsterdam 1914. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • NV Safinco, certificaat van 100 aandelen, Den Bosch, 1999, F. van Lanschot Trust Company BV, Specimen. Blankette zonder perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • SALUS, Nederlandsche Assurantie Maatschappij, aandeel groot f 1000 op naam, Amsterdam 1920, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Stichting Sociëteitsfonds SALVE, Obligatie groot f 100. Oplage 80 stuks! Amsterdam 1945, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Samarang-Joana stoomtram maatschappij, gevestigd te 's-Gravenhage. Aandeel aan toonder groot duizend gulden. Uitgegeven in 1899. Originele ondertekening. Droogzegel. Dividendbewijzen, verklaring rechtsherstel. Kijk op deze foto van een stoomtram voor het hoofdkantoor destijds en naar deze foto van het SJS hoofdkantoor tegenwoordig. Kwaliteit Zf/Pr. € 18,00
 • Landbouw Maatschappij Satak, Soerabaia 1922, winstbewijs, originele ondertekening, kwaliteit Zf rechts licht ingescheurd € 15,00
 • Maatschappij voor Scheepsverband, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1911, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Nederlandsche Scheepvaart Unie, Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, Amsterdam 1948, Voorzien van bedrijfslogo in onderdruk. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Nederlandsche Scheepvaart Unie, scrip voor dezelfde rechten als de houders van een dividendbewijs no. 51, Amsterdam 1957, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 5,00
 • NV Nederlandsche scheepvaart-unie, bewijs van 20 gewone aandelen elk groot f 50, Rijswijk 1970, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van NSU logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, handel en Nijverheid, Rotterdam 1925, gewoon aandeel A groot f 100, kwaliteit Zf € 14,00
 • Gemeente Schiedam, obligatie aan toonder groot f 1000. Specimen WGE-stuk 11 X 17 cm. Schiedam 1982. Kwaliteit Pr € 5
 • Watersport vereniging "Schiphol" obligatielening 1970 groot f 100, Schiphol 1970, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Jubileumfonds Nederlandsch hervormde gemeente scholen Utrecht 1948 aandeel , kwaliteit PR maar ongeldig gemaakt door een gat in het bedrag te knippen. € 17
 • NV gebr. D. Schuitema, prioriteitsaandeel groot f 250, Amersfoort 1972, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van Schuitema logo, Nu bekend van de C1000 winkels meerderheidsbelang in handen van Ahold, Kwaliteit Pr € 30,00
 • Stichting Sedes Nostra, obligatie groot f 100, Amsterdam 1962, Specimen. Blankette met perforatie, Logo van Sedes Nostra, Kwaliteit Pr € 20,00
 • SHV Holdings NV. Bewijs van tien obligaties aan toonder elk groot eenduizend gulden. Sint Maarten 15 juni 1987. Specimen. A4 formaat. Kwaliteit PR VERKOCHT
 • SHELL: Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, gevestigd te 's-Gravenhage. Warrant van onwaarde na 31 maart 1943. Facsimile handtekening van Loudon. 18 X 24,5 cm. Kwaliteit PR (als nieuw). € 25
 • SHELL: NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Royal Dutch petroleum company). Amerikaans certificaat op naam. Fraaie gravure, decoratief. Formaat: A4. De handtekeningen zijn ter ontwaarding doorboord. Kwaliteit ZF/PR (weinig gebruikssporen) € VERKOCHT
 • NV "Sicora" tot exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Arnhem, maatschappelijk kapitaal f 25.000 verdeeld in 25 aandelen elk groot f 1000. Opgericht op 29 april 1930. Van de 25 stuks zijn er slechts 4 uitgegeven. Ondertekend door directeur S.J. Hermsen .Kwaliteit Zf.   € 25,00 KOOP NU !
 • NV "Sicora" tot exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Arnhem, maatschappelijk kapitaal f 25.000 verdeeld in 25 aandelen elk groot f 1000. Opgericht op 29 april 1930. Van de 25 stuks zijn er slechts 4 uitgegeven. Kwaliteit Pr. Blankette; niet gelopen stuk.   € 25,00 KOOP NU !
 • J.L.H. Smits & Co verffabrieken NV, preferent aandeel groot f 1000 op naam, Amsterdam 1952, oplage slechts 12 stuks!! Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 40,00
 • Cultuur Maatschappij Soember Agoeng, 's-Gravenhage 1925. Aandeel f 1000, originele ondertekening, scheurtje aan onderzijde, Kwaliteit Zf € 15,00
 • Verzekering Maatschappij "Spaarhuis" naamlooze vennootschap van eigen-huis, spaar- en hypotheekverzekering, aandeel groot f 1000, Haarlem 1912, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • SPAARNESTAD drukkerij HAARLEM 1963 10 AAND 1000,00 blankette, PR , € 25
 • SPAARNESTAD drukkerij HAARLEM 1964 10 AAND 1000,00 PROEF, PR blankette ,€ 25
 • SPAARNESTAD drukkerijHAARLEM 1964 5 AAND 500,00 PROEF,PR, blankette , € 25
 • N.V. Koninklijke Sphinx , gevestigd te Maastricht. Bewijs van een aandeel groot f 100. aan toonder. 22 juni 1973. Kwaliteit PR (als nieuw) Formaat 21 X 30 cm (A4) dus zeer geschikt om in te lijsten. Gedrukt door Boosten & Stols BV te Maastricht. € 15 (Lees hier verder)
 • SPOKANE FLOUR MILLS AMSTERDAM 1923 CERTIFICAAT 40,00 386 ZF, € 4
 • NV Centrale Bank voor Spoorwegen, Winstbewijs op 1/1250 deel, Amsterdam 1931, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Vereenigde Sportfondsenbaden, aandeel groot f 12,50, Amsterdam 22 november 1941. Kwaliteit Pr Deze conditie is voor dit stuk zeldzaam aandeelhouders mochten op vertoon van het aandeel gratis zwemmen. De meeste stukken zijn daardoor in 4 delen gesleten.€ 15,00
 • Vereenigde Sportfondsenbaden, bewijs van gewoon aandeel groot f 12,50, Amsterdam november 1944. Kwaliteit Pr € 15,00
 • Nederlandsche Springstoffenfabrieken, aandeel groot f 1000 op naam, Amsterdam 1928, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 30,00
 • Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720 NV, Obligatie groot f 1000, Rotterdam 1980, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van ASR logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV De stedelijke Hypotheekbank, gevestigd te 's Gravenhage, Noordeinde 144, 4% pandbrief groot f 1000, 's Gravenhage 1938, Voorzien van bedrijfslogo in onderdruk. Specimen. Blankette zonder perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • De Stedelijke Hypotheekbank, gevestigd te 's-Gravenhage Noordeinde 44, Pandbrief groot f 1000 1938, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Steenbrekerij Holland, aandeel groot f 1000, Amsterdam rond 1960, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Steenfabriek "Boudewijn" oprichtersbewijs, Ossendrecht 1962, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Steenfabriek "Boudewijn" aandeel groot f 500, Ossendrecht 1962, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Stichting administratiekantoor Sterreberg, 1 stichtersaandeel van de NV Sterreberg, 's-Gravenhage 1993, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 5,00
 • Stichting administratiekantoor Sterreberg, 1 kapitaalsaandeel van de NV Sterreberg, 's-Gravenhage 1993, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 5,00
 • Stichting administratiekantoor Sterreberg, certificaat van 100 aandelen van de NV Korfinco, 's-Gravenhage 1993, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 5,00
 • Stichting De Stolpe, obligatie groot f 1000, Hilversum 1977, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van Stolpe logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Hollandsche Stoomboot Maatschappij, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1937 of 49, logo van de HSM in onderdruk, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 30,00
 • Stoomhoutzaagmolen "De Nieuwe Eendracht" te Paramaribo, aandeel groot f 100, Paramaribo 1916, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Stroohoeden-veem gevestigd te Soerabaia. Bewijs van aandeel groot vier honderd gulden aan toonder. Soerabaia 1 februari 1950. Kwaliteit ZF (gevouwen) € 10
 • Maatschappij tot exploitatie van de suikeronderneming Somo Bito, Soerabaia 1893, aandeel groot f 2.500, origineel ondertekend, afgestempeld, droogzegel, kwaliteit Pr. € 60
 • Stoomtimmer- & meubelfabriek voorheen G.P.J. Beccari, aandeel groot f 1000, Haarlem 1917, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00 KOOP NU !
 • Stoomtram Maas en Waal, Nijmegen 1901, half aandeel A groot f 250, op naam van F.G. Bloembergen. Waarschijnlijk was dit de Bloembergen van de stoomdrukkerij Bloembergen Santee op de Stieltjesstraat nr. 14, originele ondertekening, kwaliteit Pr, € 75,00
 • Stoomtram Maas en Waal, aandeel B groot f 500, Nijmegen 1901, kwaliteit Zf € 75,00
 • Stoomtramweg Maatschappij Bussum-Huizen. Aandeel groot f 1000 aan toonder. Amsterdam, mei 1883. Originele ondertekening. Typ. C.A. Spin & Zoon. Aan linkerzijde in de marge diverse malen doorboord. Afgestempeld. Kwaliteit Zf+. € 30,00
 • Stoomtramweg Tilburg/Waalwijk. Schuldbekentenis groot duizend gulden, nr. 36. Oplage 50 stuks. De maatschappij was gevestigd te Nijmegen. 1 januari 1896. Originele ondertekening (H. Brouwer?, G.M. van Voorthuijzen?, Randwijck?).Kwaliteit Zf.   € 65,00
 • Stoomvaart Maatschappij Nederland, bewijs van 1000 aandeelen elk groot duizend gulden op naam van de NV Nederlandsche Scheepvaart Unie, Amsterdam 1930, rand decoratief , Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 80,00 KOOP NU !
 • NV Stoomvaart-Maatschappij Oostzee, Bewijs van aandeel groot f 150, Amsterdam 1951, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Stoomvaart Maatschappij Oostzee, aandeel groot f 250, Amsterdam 1960, Specimen. Blankette met perforatie, SMO logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Stoomvaart Maatschappij Oostzee aandeel groot f 1000, Amsterdam 1960, Specimen. Blankette met perforatie, SMO logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • J.C. van Straaten's liften- en Machinefabriek NV, bewijs van aandeel groot f 1000, overgeschreven op naam van Hovanes NV ( De Nederlandse vestiging van Schindler liften), blankette kwaliteit Pr, ongedateerd (circa 1950) € 9,00 KOOP NU !
 • Struyken & Co, aandeel groot f 1000, Rotterdam ca. 1960, aandeel groot f 1000, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 10,00
 • Verenigde Coöperatieve suikerfabrieken G.A., aandeel groot f 400 op naam, Dinteloord 1947, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Sumabel NV, bewijs van 2 aandelen elk groot f 50, Amsterdam 1975, laatst ingeschreven te Heiloo, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van logo, Kwaliteit Pr € 10,00
 • De Surinaamsche bank NV, gevestigd te Paramaribo. Bewijs van 40 aandelen elk groot sf 25,-. 1 februari 1977. Voorzien van bedrijfslogo. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 60,00
 • Firma A.M. Swart te Nijmegen, 5,5% 25-jarige obligatie groot vijf honderd gulden aan houder, nrs. 02, 3, 4 of 5 (van 60) . coupon 1/5 ingeleverd. Nijmegen, 1 october 1932 Kwaliteit PR € 15,00
 • Technische Unie NV, 5% winstdelende interne T.U.-Obligatie groot f 50, Amsterdam 1966, Voorzien van bedrijfslogo. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Maatschappij Tettina NV, Amsterdam. Bewijs van aandeel nr. 44 groot f 500,00. 18 april 1940. Opgericht te Monnikendam. Conditie Pr € 23
 • Texom BV, achtergestelde winstdelende converteerbare obligatie groot f 1800 op naam, Amsterdam 1975, oplage 500 stuks, kwaliteit Pr, € 15,00
 • TEXTIEL-UNIE, KONINKLIJKE NEDERLANDSE KNTU AMSTERDAM 1965 AANDEEL 1000,00 2146 , PR, € 8
 • KNTU Koninklijke Nederlandsche textiel-Unie NV, 10 gewone aandelen á f 1000, Enschede. Voorzien van bedrijfslogo. Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 10,00
 • Thedinga's Maatschappij tot exploitatie van bioscopen en andere amusementsbedrijven NV gevestigd te Zutphen. Bewijs van aandeel groot f 1000. Blankette niet op naam gesteld. Zutphen 1957.Kwaliteit Pr. € 20,00
 • De Tilburgsche hypotheekbank. verzamelbewijs van 20 aandelen elk groot f 50 op naam, Tilburg oktober 1976. Kwaliteit Zf/Pr. € 15,00
 • Tilburgsche Katoenspinnerij, bewijs van aandeel groot f 500. Tilburg 10 november 1952. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr. € 9,00
 • Tramweg Maatschappij De Meijerij. Aandeel aan toonder groot f 1000. Oorsponkelijk januari 1896; dit aandeel strekt ter vervanging van het oorspronkelijke aandeel. Eindhoven mei 1955. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf-Pr. € 20,00
 • Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Troepiaal, aandeel groot f 1000, Velp 1957 (gemeente Rheden bij Arnhem), Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • The bank of Tokyo (Holland) NV, bewijs van 5 obligaties elk groot f 1000, Amsterdam 1983, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van bank-logo. Kwaliteit Pr € 20,00
 • Tram en Bargedienst "Vereeniging" vóór 1893 genaamd: stoomtram en bargedienst "Vereeniging" gevestigd te Jutfaas. Aandeel groot f 100 op naam van J. Smit te Kinderdijk. Jutfaas, juni 1897. Originele ondertekening. Gedrukt bij Stephanus Mostert & Zonen - Rotterdam. Kwaliteit Zf+. € 20,00
 • Tweede algemeene verzekering maatschappij, aandeel groot f 2500, Amsterdam 1918,Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Twentsche Stoombleekerij NV, aandeel groot f 1000, Goor 1932, Specimen. Blankette met perforatie, Fraaie omlijsting en voorzien van mooi wapenschild, Kwaliteit Pr € 30,00

 • Unikap, samenwerkende rijwiel- en motorindustrie Unikap NV, bewijs van aandeel groot f 100 aan toonder, Amsterdam 1966. specimen, geperforeerd, aantekeningen tbv een volgende druk, kwaliteit Zf € 10
 • Unit 4, bewijs van 100 aandelen á f 0,20. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • United Copper Company, certificaat groot $ 1000. Uitgegeven door het Nederlandsch administratie- en trustkantoor te Amsterdam. 5 maart 1909. Originele ondertekening. € 9,00
 • L'Union, Maatschappij tot exploitatie van hotels en restaurants, bewijs van aandeel groot f 1000, Haarlem 1902, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 30,00
 • L'Union, maatschappij tot exploitatie van hotels en restaurants, obligatie groot f 500, Haarlem 1903, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Utrechtsche electrische metaalwarenfabriek "UTEM" , bewijs van aandeel groot f 1000, Oudenrijn bij Utrecht 1938, oplage slechts 20 stuks, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 30,00
 • Utrechtsche Fondsen Maatschappij, oprichtersbewijs aan toonder nr. 5, rechtgevende op 1/10 van het winstaandeel. (oplage derhalve 10 stuks). Utrecht, maart 1926. Origineel ondertekend P.H. Koolhaas. Kwaliteit Zf. € 45,00 KOOP NU !
 • Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf, obligatie aan toonder groot f 1000, 1 december 1957, originele ondertekening, afbeelding van de energiecentrale, kwaliteit Zf/Pr, € 20,00

 • Stichting tot beheer van vacantie-oorden, 3,5% obligatie groot f 100, Den Haag 1948, Specimen. Blankette met perforatie. Kwaliteit Pr € 20,00
 • VAGO-KAP NV, bewijs van 50 gewone aandelen elk groot f 100, Amsterdam 1987, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 6,00
 • NV Vandemoortele International te Kortrijk, certificaat van 10 bevoorrechte aandelen, 's-Hertogenbosch 1987, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 6,00
 • Vedior NV certificaat van 1 aandeel 1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Vedior NV certificaat van 10 aandelen 1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Vedior NV certificaat van 100 aandelen 1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Vedior NV certificaat van 1000 aandelen 1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Vedior NV certificaat van 10.000 aandelen 1997. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Vedior, bewijs van 100.000 aandelen á f 0,05. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • Nationale Vee-Bank, aandeel groot f 1000, oplage 50 stuks, Amsterdam 1927, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Veenderij De Toekomst, aandeel groot f 1000 op naam, Amsterdam 1911, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Vendex International NV, certificaat van 10 aandelen 1995. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. VERKOCHT
 • Vendex International, bewijs van 100 aandelen á f 0,05. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. VERKOCHT
 • Vendex International, bewijs van 1000 aandelen á f 0,05. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • Vendex International NV, certificaat van 10.000 aandelen 1995. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Vendex International NV, certificaat van 100.000 aandelen 1995. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. VERKOCHT
 • Bank der Vereenigde Staten van America, certificaat door Hope, Ketwich, Voombergh en Borski, Amsterdam 1850. Actie groot honderd dollars. Omlijsting van het muzieknotenzetsel door Joh. Enschedé, originele ondertekening. Gedrukt op dik geschept papier dat het watermerk van Hope etc. heeft. Kwaliteit Pr. € 35,00 KOOP NU !
 • Nederlandsche Verbandstoffenfabriek, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1920, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Koninklijke fabriek van verbandstoffen v/h Utermöhlen & Co, aandeel groot f 700, Amsterdam 1957, Specimen. Blankette met perforatie, Logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Koninklijke fabriek van verbandstoffen v/h Utermöhlen & Co, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1964, Specimen. Blankette met perforatie, Logo, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Verblifa De Vereenigde Blikfabrieken, bewijs voor 50 aandelen elk groot f 1000, Amsterdam 1954, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Vereeniging: Comité voor de obligatiën der trans-Afrikaansche spoorweg-maatschappij, certificaat ten bewijze van inlevering van de 5 Pct eerste hypotheek obligatie etc etc, Amsterdam 1919, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 8,00
 • Verenigde Machinefabriek NV certificaat van aandeel groot f 100, 1968. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr.VERKOCHT
 • Verenigde machinefabrieken NV, scrip groot f 5 in het aandelenkapitaal, 1968. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Verenigde Spaarbank NV, obligatie groot f 1000 1988. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • T. Vergeer's Groothandel in behangers- en stoffeerdersartikelen, bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, Zutphen 1961, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Verkooplokaal Frascati. Bewijs van aandeel groot f 100. Originele ondertekening. Amsterdam 31 augustus 1959. De Amsterdamse tabaks veiling.Kwaliteit Pr € 18,00
 • Nederlandsche Bank van verzekering, aandeel groot f 1000 op naam, Amsterdam 1901, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Algemeene Verzekeringsunie, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1919, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Vihamij-Buttinger, gevestigd te Arnhem. Technische handelsonderneming. Bewijs van aandeel groot f 100,=. Arnhem 2 juni 1970. Kwaliteit Pr. € 8,00
 • NV v/h gebroeders van de Vinne, aandeel groot f 1000, Amsterdam Ca. 1960, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • VIP-mij, aandeel groot f 10, Amsterdam 1991, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • M.Vis & Zoon, aandeel groot f 1000 aan toonder, Amsterdam 2 juli 1951. Kwaliteit Pr € 18,00
 • VMF, Verenigde Machinefabrieken NV, certificaat van een aandeel van 100 gulden, Amsterdam 1968, Specimen. Blankette met perforatie, Voorzien van VMF logo, tegenwoordig STORK, Kwaliteit Pr € 20,00
 • VMF-Stork, verenigde machinefabrieken Stork NV, bewijs van 10 aandelen elk groot f 100 aan toonder. Amsterdam 1978. specimen, kwaliteit Pr € 20
 • VNU, obligatie van f 1000,00. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • VNU, verzamelobligatie van f 100.000. WGE-stuk 10X17 cm. Specimen. Kwaliteit PR. € 5,00
 • NV Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1965, Specimen. Blankette met perforatie, NMV logo in onderdruk. Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Volkshuisvesting te Batavia, recepis groot f 500 voor een obligatie, Amsterdam 1928, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 8,00
 • NV Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Vondelkwartier" . Aandeel f 1000. Amsterdam 1897, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • De Nederlandsche Voorschotbank, 5% schuldbrief groot f 1000, Amsterdam 1918 of 1929, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 10,00
 • De Nederlandsche Voorschotbank, Bewijs van aandeel groot duizend gulden. Amsterdam 1 juli 1896. Kwaliteit FR (veel gevouwen, aan de rand ingescheurd). € 25
 • Utrechtsche Voorschotbank, pandbrief groot f 100, Utrecht 1920. Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Maatschappij Zeilschip "Voorwaarts", bewijs van aandeel groot f 1000. Kapitaal f 38.000 derhalve oplage 38 stuks. Amsterdam 1903, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 30,00 KOOP NU !
 • VSB Groep NV, bewijs van 50 obligaties elk groot f 1000, 1990. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • VSB groep NV, bewijs van 50 bankbrieven elk groot f 1000, 1993. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • VSB groep NV bankbrief groot f 1000, 1993. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • VSB Groep NV, 9% bond 1991 due 1999 NLG 1,000. Utrecht 1992, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 18,00
 • VSB Groep NV, 7,75% bond 1992 due 2000 200X NLG 5,000. Utrecht 1992, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • VSB Groep NV, 7% bond 1994 due 1991. VSB logo. NLG 5,000. Utrecht 1994, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 17,00
 • NV Vulmaas, vulstoffen productie en handelsmaatschappij, gewoon aandeel A of B groot f 1000, Amsterdam Ca. 1960, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Vulmaas, vulstoffen productie en handelsmaatschappij, prioriteitsaandeel B groot f 1000, Amsterdam Ca. 1960, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Wabash Spoorweg Maatschappij, preferred stock. Amsterdam 21 december 1912, Nederlands certificaat van $ 1000 (tien preferente aandelen groot $ 100). Kwaliteit Zf/Pr. € 10,00
 • WABO, BOUW- EN HANDELSMAATSCHAPPIJ EINDHOVEN 1939 AANDEEL 500,00 16 ,€ 12
 • WABO, BOUW- EN HANDELSMAATSCHAPPIJ EINDHOVEN 1941 AANDEEL 1000,00 247 , € 12
 • Bouw- en handel maatschappij WABO, Recepis voor een aandeel groot f 1000. Amsterdam 15 october 1946, originele ondertekening die is doorboord ter ontwaarding. Kwaliteit Zf. € 5,00
 • Wals & Co NV, aandeel groot f 500, Velsen Ca. 1950. Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • NV Waterleiding Maatschappij Gelderland gevestigd te Rheden bij Arnhem. aandeel groot f 100, Rheden Ca. 1960, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Wereldhave NV, 14% note 1987 due 1990, The hague 1987, A$ 5,000, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Werkspoor, NV Nederlandsche fabriek van werktuigen en spoorweg-materieel, recepis voor een aandeel groot f 1000, Amsterdam 1915, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 30,00
 • Werkspoor NV, gevestigd te Amsterdam, Recepis voor een obligatie groot f 1000. Amsterdam 1938, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • West Invest NV 1000 aandelen 1988. F-stuk WGE, 11X17 cm, Specimen, Kwaliteit Pr. € 5,00
 • Commissie en effectenkantoor v/h Westerouen van Meeteren & Co, aandeel groot f 1000, Amsterdam 1926, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Westlandsche stoomtramweg maatschappij, bewijs van aandeel groot f 100 aan toonder. 's-Gravenhage october 1942. Originele ondertekening. Kwaliteit Pr. € 20,00
 • Wester Suikerraffinaderij, Obligatie groot f 1000, Amsterdam 1910, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 28,00
 • Administratiemaatschappij Wester Suikerraffinaderij, bewijs van 10 aandelen elk groot f 10, Amsterdam 1984, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 18,00
 • Administratiemaatschappij Wester Suikerraffinaderij, bewijs van ... aandelen elk groot f 1, Diemen 1993, de directie: CSM NV, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 17,00
 • NV Finse Papier- en kartonagenturen Wiemeijer en Co. aandeel groot f 500, Amsterdam Ca. 1960, Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 14,00
 • NV Wilhelminaveem, maatschappij tot exploitatie van Pakhuizen, Voorheen Kleymans en Hoogewerff en Wateraschveem, Aandeel groot f 1000, Amsterdam 1902. Specimen. Blankette met perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Industriële Handelmaatschappij Willem Pot, Gewoon aandeel groot f 1000 op naam van Bastiaan Pot Wzn. te Rotterdam. 27 juli 1949. Originele ondertekening. Kwaliteit Zf/Pr € 12,00
 • Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek, gevestigd te Nijmegen. Obligatie groot f 1000 aan toonder 16 januari 1956. Specimen uit het archief DBEH, geperforeerd met letter dB en in linker kantlijn van 2 ordnergaatjes voorzien. Kwaliteit Zf/Pr. € 12,00 KOOP NU !
 • Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek, gevestigd te Nijmegen. Aandeel groot f 1000 aan toonder 31 januari 1951. Specimen uit het archief DBEH, geperforeerd met letter dB en met de pen diverse wijzigingen aangebracht tbv de volgende druk. Kwaliteit Zf. € 12,00 KOOP NU !
 • Wolters Kluwer NV, 5,875% bond 1996 due 2003, Amsterdam 1996, Specimen. Blankette zonder perforatie, Kwaliteit Pr € 20,00
 • Wolters Samson Groep NV, bewijs van een gewoon aandeel groot 20 gulden, Zwolle 1 december 1982, specimen, kwaliteit Pr € 20,00
 • Wolters Samson groep NV, certificaat van 50 gewone aandelen elk groot 20 gulden, Zwolle 1 december 1982, specimen, kwaliteit Pr € 20,00
 • Van Wijk en Heringa NV, bewijs van 5 gewone aandelen aan toonder elk groot f 50, 's-Gravenhage 8 augustus 1977, kwaliteit Pr, specimen € 20,00
 • Van Wijk en Heringa NV, bewijs van 20 gewone aandelen aan toonder elk groot f 50, 's-Gravenhage 8 augustus 1977, kwaliteit Pr, specimen € 20,00
 • Ziekenverpleging, vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging voor Dordrecht en Omstreken. 8,5% obligatie groot f 1000. Dordrecht, 15 oktober 1969. Kwaliteit Pr. Perforatie door handtekening. € 7,00
 • NV Maatschappij Zeilschip Voorzorg te Amsterdam, Bewijs van aandeel groot f 1000. Oplage 35 stuks. Amsterdam 1901, perforatie, kwaliteit Pr, specimen, € 40,00
 • Zuid-Amerikaansche Oliefabrieken (Fabricas Sudamericanas de aceites) gevestigd te Amsterdam. Gewoon aandeel groot f 1000 op naam van firma T. Duyvis Jzn. 18 maart 1918. Drukkerij Plantijn - Amsterdam. Kwaliteit Pr. € 20,00
 • Zuidamerikaansche oliefabrieken (fabricas sudamricanas de aceitas) gevestigd te Amsterdam. 6% cumulatief preferent aandeel groot f 1000 op naam van firma T. Duyvis Jzn. Lees over de historie. Amsterdam 1 mei 1920. Kwaliteit Pr. € 20,00
 • Zuider-Stoomtramweg Maatschappij te Breda, bewijs van aandeel aan toonder groot f 100. 5 januari 1881. Originele ondertekening. Aan de achterzijde een Belgisch overdrachtsformulier aangeplakt. Rafelige randen, scheurtjes. Kwaliteit Fr. € 10,00
 • Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg Maatschappij gevestigd te Breda. Aandeel groot f 500 aan toonder. Diverse malen afgestempeld. 31 maart 1890. Kwaliteit Zf+. € 20,00
 • Zwaardemaker's Handel en Industrie NV te Zaandam, Recepis voor f 700 aandelen, Amsterdam 5 augustus 1955, kwaliteit pr, specimen € 10,00 Het Zwaardemaker gebouw wordt nu in appartementen aangeboden op de Gortpeller te Zaandam .
 • Zwolsche Biscuits- en Vermicellifabriek, voorheen onder de firma E. Helder & Co. te Zwolle. Aandeel groot f 1000 ten name van E. Helder. Kwaliteit Pr. € 30,00 KOOP NU !